Użytki rolne - strona 34

Zagadnienia do egzaminu

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • dr Piotr Miodunka
  • Historia Stosunków Międzynarodowych
Pobrań: 2009
Wyświetleń: 3857

 odznacza się największym udziałem użytków rolnych w powierzchni ogólnej? a. Egipt  2,6% b. USA 45,3 % c...

200 zagadnień o Uni Europejskiej

  • Uniwersytet Wrocławski
  • dr hab. Marta Małolepsza
  • Integracja europejska
Pobrań: 84
Wyświetleń: 714

ochrony socjalnej rolników zaprzestających prowadzenia gospodarstw, zalesiania użytków rolnych...

Finanse publiczne pyt i odp wykład

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • dr Katarzyna Owsiak
  • Finanse publiczne
Pobrań: 2275
Wyświetleń: 16828

sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione...