Typ danych - strona 7

Dziennikarstwo śledcze

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Dziennikarstwo prasowe
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1358

przez IRE oraz National Institute for Computer-Assisted Reporting, zawierającej różnego typu dane instytucji...

Zadania Excel VBA

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1064

, w których moŜna zapamiętać wiele wartości. Wszystkie elementy tablicy mają ten sam typ danych. Dostęp do elementów...

Roboty montażowe - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Włodzimierz Martinek
 • Technologia i Organizacja Budowy
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1085

, która polega na kolejnym ustawianiu wszystkich elementów jednego typu danej konstrukcji (np. wszystkich słupów...

Ustawowa określoność czynu

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Jerzy Filar
 • Prawo karne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1617

przestępstwa to zespół cech charakterystycznych tworzących zarys typu danego przestępstwa. Ustawowe znamiona...

Raporty kasowe - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • prof. dr hab. Marek Pawlak
 • Informatyka w zarządzaniu
Pobrań: 7
Wyświetleń: 679

, które zgłaszają zapotrzebowanie na tego typu dane. Funkcjonalność Do obsługi cenników ISOF udostępnia odpowiedni...

Modele baz danych-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Bazy danych
Pobrań: 0
Wyświetleń: 567

zewnętrz-nym • typ obiektowy (klasa): • definicja złożonego typu danych (może zawierać inne ty-py obiektowe...

Wykład - RDF a bazy danych

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Jerzy Gołuchowski
 • Technologie semantyczne
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1092

bazy danych pojawiały się nowe typy danych odpowiadające trójkom RDF   Typy RDF w Oracle (dwa nowe...

Programowanie - odpowiedzi na egzamin

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr hab. inż. Edward Preweda
 • Programowanie komputerów
Pobrań: 273
Wyświetleń: 4935

} 6. Typ wyliczeniowy - w językach programowania rodzaj typu danych zawierający listę wartości...