Roboty montażowe - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 385
Wyświetleń: 1624
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Roboty montażowe - omówienie - strona 1 Roboty montażowe - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

ROBOTY MONTAŻOWE
Montaż konstrukcji - definicja: złożenie w jedną całość i odpowiednie zamocowanie poszczególnych elementów lub części konstrukcji wykonanych uprzednio poza miejscem wbudowania.
KLASYFIKACJA MONTAŻU:
W zależności od zaawansowania w całości robót montażowych rozróżnia się:
montaż próbny w wytwórni - próbne zestawienie wszystkich elementów (całego obiektu lub jego części), jeszcze przed wysłaniem ich na budowę, w celu sprawdzenia dokładności wykonania (przy stosowaniu elementów betonowych prefabrykowanych ten rodzaj montażu występuje bardzo rzadko),
montaż wstępny - scalanie pojedynczych elementów w większe zespoły - zawsze kiedy to niezbędne, w przypadku używania do montażu maszyn o udźwigu znacznie przekraczającym masę pojedynczych elementów,
montaż główny - podnoszenie pojedynczych elementów lub większych ich zespołów i ustawianie ich w projektowanym położeniu,
montaż ostateczny - zamocowanie ustawionych już elementów lub części konstrukcji.
W zależności od stopnia scalenia konstrukcji można rozróżnić rodzaje montażu:
montaż pojedynczymi elementami konstrukcyjnymi,
montaż elementami scalonymi otrzymanymi w wyniku przeprowadzenia montażu wstępnego,
montaż dużymi segmentami obiektu, scalonymi podczas montażu wstępnego,
montaż całością konstrukcji, scalonej uprzednio w dogodnym miejscu a następnie przesuniętej i opuszczonej w miejsce przeznaczenia.
Zakres robót montażowych:
- roboty przygotowawcze, wykonane przed przystąpieniem do robót podstawowych, obejmują:
wyrównanie terenu budowy,
wykonanie dróg dojazdowych,
przygotowanie i wyposażenie placów składowych elementów do montażu,
zainstalowanie urządzeń montażowych na stanowiskach roboczych,
przygotowanie sprzętu pomocniczego do montażu itp.,
- roboty podstawowe:
scalanie elementów na placu składowym,
dostarczenie elementów konstrukcyjnych na miejsce montażu,
podnoszenie i ustawienie elementów w konstrukcji itp.,
- roboty pomocnicze:
prowizoryczne wzmacnianie elementów podczas montażu,
prowizoryczne usztywnienie ustawionych elementów,
zabezpieczenie połączeń „na mokro” przed mrozem,
demontaż urządzeń montażowych, likwidacja dróg itp.
Sposoby montażu elementów
Sposoby montażu
Dostarczenie elementów


(…)

… elementy lub części montowanej konstrukcji, przed ostatecznym ich zamocowaniem opiera się na uprzednio przygotowanym rusztowaniu ciągłym,
wspornikowa, występująca w przypadku, kiedy poszczególne elementy montowanej konstrukcji łączy się kolejno w taki sposób, że powstają sztywne układy wspornikowe będące w stanie przenieść własny ciężar i ciężar montującej je maszyny.
Ze względu na organizację montażu konstrukcji budowlanych rozróżnia się następujące metody:
rozdzielczą, która polega na kolejnym ustawianiu wszystkich elementów jednego typu danej konstrukcji (np. wszystkich słupów, belek podwalinowych itp.)
kompleksową, polegającą na kolejnym ustawianiu wszystkich (różnych) elementów znajdujących się w kolejnych przekrojach poprzecznych montowanego obiektu: w metodzie tej niezbędne są złącza mające…
…. - zwanych stabilizatorami.
Metody montażu konstrukcji
Rodzaj montażu
Metody montażu konstrukcji (obiekt)
Montaż konstrukcji elementami pojedynczymi lub scalonymi
narastania
organizacja montażu
wspólna
rozdzielcza
kompleksowa
Montaż konstrukcji zespołami konstrukcji
narastania
podbudowania
nasuwania
na rusztowaniu
Montaż konstrukcji obiektu w całości
podnoszenia pionowego
obrotu
obrotu z unoszeniem
-
Metody…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz