Twierdzenie Eulera

note /search

Podstawy z hydrostatyki

  • Politechnika Gdańska
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1176

(twierdzenie Eulera) a więc przyjmuje się, że ciśnienie hydrostatyczne jest skalarem px = p y = pz = p (11...

Kinematyka - wykład 6

  • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
  • Kinematyka
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1078

tego punktu. Pierwsze twierdzenie Eulera: Dowolne przemieszczenie figury płaskiej w jej płaszczyźnie...

Algorytm RSA

  • Uniwersytet Warszawski
  • Bezpieczeństwo teleinformatyczne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1799

później. Musimy znaleźć zależność postaci: Med=M mod n Wniosek z twierdzenia Eulera, spełnia...

Kalorymetria - sprawozdanie

  • Politechnika Warszawska
  • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 588
Wyświetleń: 3696

składników, zatem można skorzystać z twierdzenia Eulera: . (3) Różniczkując wyrażenie (3) otrzymujemy: . (4...

Potencjały termodynamiczne - omówienie

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Nauka o materiałach
Pobrań: 84
Wyświetleń: 784

: (I.4.46) Ten sam rezultat można uzyskać, korzystając z twierdzenia Eulera i definicji jako jednorodnej...