Trawnik - strona 3

Altany

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • mgr inż. Halina Oleksyn
 • Kształtowanie terenów zielonych
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1421

od innych ławek, na trawnikach w miejscach o znacznej pochyłości tereny. ...

Pomiary sytuacyjno-wysokościowe- skrypt

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • dr Andrzej Jagielski
 • Geodezyjne pomiary szczegółowe
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1358

, rowy, nasypy, wykopy; - boiska sportowe, parki i zieleńce, trawniki itp.; - drzewa przyuliczne...

Wnioskowanie prawnicze - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Mariusz Golecki
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 2345
Wyświetleń: 3717

. powinno się chronić trawników a podeptano kwietnik - pogwałcono prawo) POSTACIE WNIOSKOWAŃ A CONTARIO...

Zaopatrzenie w wodę

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Higiena
Pobrań: 7
Wyświetleń: 574

stosowana np. do celów p.spoż., zraszania trawników, zmywania nawierzchni dróg dojazdowych, wytwarzania pary...

Kolokwium z ekologii, sem V - Symbioza

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr inż. Monika Skowrońska
 • Ekologia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1001

się jego masy; b) zwiększa się Śródmiejski trawnik jest ekosystemem: a) antropogenicznym-kulturowym Teoretyczna...

Kultura narodowa i etniczna - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Tomasz Majewski
 • Główne nurty kultury polskiej i światowej XX i XXI wieku
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1351

trawników. (dąb Bartek, Żubr, Sosna, Bocian, Orzeł) Kultura narodowa musi być odgrywana przez performens...