Trójca Święta

note /search

Wykład - trójca święta

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Dogmaty Kościoła Katolickiego
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1330

Trójca Święta Wiara w Trójcę Świętą to uznanie Boga jako rzeczywistości niezbędnej. Bóg...

Wykład - Arnobiusz

  • Uniwersytet Warszawski
  • Historia filozofii średniowiecznej
Pobrań: 14
Wyświetleń: 637

, w jego apologii pojawiają się liczne niedociągnięcia (dogmat Trójcy Świętej, nieśmiertelność dusz). ...

Rola arian w kulturze polskiej

  • Uniwersytet Warszawski
  • Literatura Renesansu i Baroku
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1050

do wystąpienia pojednawczego, które by usunęło różnice zdań w kwestii Trójcy Świętej; - Frycz nie był arianinem...

Wykład - Imiona Boskie

  • Uniwersytet Warszawski
  • Historia filozofii średniowiecznej
Pobrań: 21
Wyświetleń: 574

w Nim podziały. Bóg istnieje wszak jako Trójca Święta - Ojciec, Syn i Duch Święty. Ponadto do imion...

Teologia

  • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  • Teologia ciała
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1925

, który brzmi: Ojciec. Wiara wszystkich chrześcijan opiera się na Trójcy Świętej. „Całą mocą wierzymy i otwarcie...