Towarzystwo do Ksiąg Elementarnych - strona 16

Chronometraż i czas normatywny

  • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Pobrań: 189
Wyświetleń: 2660

kosztorysu zamiennego: - dok. Budowy księgi obmiaru i dziennik budowy,- kosztorys ofertowy w zakresie :cen...

Polscy myśliciele

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Pobrań: 182
Wyświetleń: 2730

Rzeczypospolitej zamieścił on odrębną księgę poświęconą szkołom; kładł on wielki nacisk na wychowanie...

Przeklad jako transfer kulturowy

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • dr Lesław Fijał
  • Kulturoznawstwo
Pobrań: 252
Wyświetleń: 3290

 Informacje o tym wydarzeniu zawarte są w Księdze Rodzaju  Arka ostatecznie ląduje na górze Ararat w Turcji...

Rachunkowość - wykłady

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • dr Beata Dratwińska-Kania
  • Rachunkowość
Pobrań: 1064
Wyświetleń: 6181

-część restrykcyjna systemu badająca bazę danych (prowadzenie ksiąg rachunkowych, księgowość) Rachunek...