Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - strona 3

Grupa nacisku - wykład

  • Uniwersytet Warszawski
  • dr Tomasz Słomka
  • System polityczny RP
Pobrań: 441
Wyświetleń: 1428

Związek Wędkarski - 760.000 członków - Liga Ochrony Przyrody - 625.000 członków - Towarzystwo Przyjaciół...

Przestępczosć nieletnich - omówienie

  • Uniwersytet Warszawski
  • dr hab. Andrzej Czekała
  • Metodyka pracy resocjalizacyjnej
Pobrań: 49
Wyświetleń: 903

. Należałoby tu wymienić w pierwszej kolejno¶ci Zwi±zek Harcerstwa Polskiego, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci...

Czas wolny- pedagogika

  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  • Pedagogika
Pobrań: 224
Wyświetleń: 2905

prowadziły: Związek Harcerstwa Polskiego i Robotnicze Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Organizowały one imprezy...

Wychowanie i jego uwarunkowania

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Pedagogika społeczna
Pobrań: 756
Wyświetleń: 2849

l. Przedmiot i zadania pedagogiki społecznej l. WYCHOWANIE I JEGO UWARUNKOWANIA Pojęcie wychowania nie jest jednoznaczne Określa bądź proces wychowawczy, bądź rezultat tego procesu W pierwszym przypadku wychowanie jest rozumiane jako system działań zmierzają­cych do określonych rezultatów wychowaw...