Torfowisko wysokie - strona 3

Botanika, mchy - wykład

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Botanika
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1407

przed uszkodzeniem - najliczniej rosną na torfowiskach wysokich, ale też lasy, rzadziej murawy * BUXBAUMIOPSIDA...

Bory - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Szata roślinna Polski
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1393

leśne torfowiska wysokie) - gatunki charakterystyczne: Sphagnum (torfowce) Polytridium strictum Sosnowe...

Hydrosfera

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Paulina Wiecha
 • Turystyczne walory wód
Pobrań: 105
Wyświetleń: 3311

na sposób alimentacji: - torfowiska wysokie (mszary) - powstają przez zarastanie jezior lub w wyniku zabagnienia...

Ochrona przyrody

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • prof. dr hab. inż. Anna Miechówka
Pobrań: 168
Wyświetleń: 2324

? Pamiętam: Torfowiska. wysokie z roślinnością torfotwórczą,łąki selernicowe, żyzne buczyny, bory i lasy...

Charakterystyka Bieszczad

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 532

. Bieszczadzką osobliwością są tzw. torfowiska wysokie, zasilane głównie przez opady (w przeciwieństwie...

Mszaki - omówienie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • prof. dr hab. inż. Zenobiusz Dmowski
 • Biologia i ekologia
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1197

torfowiska - torfowce najczęściej zapoczątkowują wzrost torfowiska wysokiego (rosnącego na obszarze...

Poziomy gleb oraz ich symbole

 • Politechnika Gdańska
 • dr inż. Kazimierz Wróblewski
 • Geomorfologia i gleboznawstwo
Pobrań: 56
Wyświetleń: 4690

kraju) mady rzeczne mady morskie (marsze) gleby torfowisk niskich i przejściowych gleby torfowisk...

SUDETY

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geografia fizyczna Polski
Pobrań: 140
Wyświetleń: 2408

) występują jeszcze w karkonoskich, izerskich i bystrzyckich torfowiskach wysokich. Stawy Podgórzyńskie...