Tiksotropia - strona 3

Chemia budowlana - skrypt

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Paweł Żukowski
 • Chemia budowlana
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1568

Przejście żelu w zol pod wpływem czynników mechanicznych określa się jako zjawisko: Tiksotropii 260...

Kompozyt żywicy epoksydowej - wykład

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Praca inżynierska
Pobrań: 91
Wyświetleń: 763

ze zmodyfikowanymi bentonitami charakteryzowa³y siê du¿ym wspó³czynnikiem tiksotropii, a dalsz¹ ich zalet...

Pytania z chemii - nieopacowane

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Paweł Żukowski
 • Chemia budowlana
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1071

. Dipolowa budowa cząsteczek wody H2O jest przyczyną: a) asocjacji b) tiksotropii c) koagulacji 16...

Pytania z chemii - opracowane

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Paweł Żukowski
 • Chemia budowlana
Pobrań: 658
Wyświetleń: 1617

. Dipolowa budowa cząsteczek wody H2O jest przyczyną: a) asocjacji b) tiksotropii c) koagulacji 16...

Układy koloidalne - wykład

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Technologia żywności
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1540

elektrolitu prowadzi do przejścia żelu w zol, co nazywa się peptyzacją. Tiksotropia - zjawisko izotermicznego...

Układy koloidalne - podział

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Technologia żywności
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1211

dodania elektrolitu prowadzi do przejścia żelu w zol, co nazywa się peptyzacją. Tiksotropia - zjawisko...

Chemia - zagadnienia na egzamin

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Paweł Żukowski
 • Chemia budowlana
Pobrań: 539
Wyświetleń: 1862

podczas wiązania: spoiw magnezjowych Zjawisko tiksotropii to: upłynnienie żelu pod wpływem sił ścinających...

Geologia - opracowanie na egzamin

 • Politechnika Wrocławska
 • dr hab. Tadeusz Andrzej Przylibski
 • Geologia
Pobrań: 413
Wyświetleń: 1169

, zapory ziemne Tiksotropia - zmiana właściwości wytrzymałościowych gruntów sypkich pod wpływem drgań...