Teoria systemów - strona 12

Globalizacja teoria - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Dr Adam Czarnota
 • Doktryny polityczno-prawne
Pobrań: 476
Wyświetleń: 1806

 w krajach zależnych oraz do wykształcania się klasy średniej. W teorii systemów-światów w wyniku...

Rozwój nauki o zarządzaniu - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Hanna Dobaczewska
 • Teoria organizacji i zarządzania
Pobrań: 175
Wyświetleń: 917

, jak i podejścia humanizacyjnego, jak również do nowych kierunków w nauce, takich jak np. teoria systemów, teoria...

Wykład - Auguste Comte

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 966

Malinowski Strukturalny - Talcott Parsons Teoria systemów - Niklas Luhmann Pragmatyzm G. H. Mead Symboliczny...

Metodologia - wstęp

 • Uniwersytet Warszawski
 • Metodologia
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1141

poznania naukowego). METODOLOGIA NAUK APRAGMATYCZNA - o wytworach działalności naukowej (teoria systemów...

Globalizacja i jej rodzaje

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia
Pobrań: 476
Wyświetleń: 2695

oraz do wykształcania się klasy średniej. W teorii systemów-światów w wyniku przyspieszenia rozwoju systemu...

Podstawowe zagrożenia zdrowotne

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • mgr Maria Sternik
 • Edukacja zdrowotna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 938

mechaniki Holistyczny (ogólna teoria systemów, 1984r. L. von Bertalanffy; J. Aleksandrowicz) Społeczno...

System w ujęciu socjologicznym

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Jadwiga Sobol
 • Socjologia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 721

indywidualnych oraz potrzeb i wymagań systemu; Ogólna teoria systemów (Ludwig von Bertalanffy) Dlaczego rozwój...