Tętnica szyjna wspólna

Typy tętnic

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Histologia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1715

kalibru (tętniczki) Podaj przykłady tętnic typu sprężystego. - tętnica główna (aorta) - tętnica szyjna...

Naczynia odprowadzające krew z serca

 • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
 • Anatomia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1414

ramienno - głowowy tętnica szyjna wspólna lewa tętnica podobojczykowa Od części piersiowej aorty...

Układ krwionośny

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Joanna Jeleń
 • Anatomia
Pobrań: 420
Wyświetleń: 1561

zstępująca ŁUK AORTY: pień ramienno - głowowy - tętnica podobojczykowa prawa - tętnica szyjna wspólna prawa...

Układ krwionośny

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Joanna Jeleń
 • Anatomia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 875

podobojczykową (unaczynia prawy bark i ramię) i na prawa tętnicę szyjną wspólną (unaczynia prawa część głowy)  2...

Aorta - budowa i odgałęzienia

 • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
 • Anatomia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 3164

w krew kończyny górne i głowę. Są to: tętnica szyjna wspólna lewa, pień ramienno - głowowy i tętnica...

Morfologia i pozostałe pojęcia

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • Fizjologia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 875

głowowy, tętnica szyjna wspólna lewa, tętnica podobojczykowa lewa) aorta zstępująca piersiowa (10 par...