Szpiedzy

Wykład - Pojęcie najemnika i szpiega

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Cezary Mik
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1071

Pojęcie najemnika i szpiega w prawie międzynarodowym Osobami pozbawionymi ochrony są szpiedzy...

Rodzaj rzeczownika - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Gramatyka praktyczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 546

żeńskiego. Zdarza się jednak też, że ta zgodność nie występuje. Oto niektóre wyjątki: la spia (szpieg) la...

Przygotowanie do aresztowania, internowanie-wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Jacek Żurek
 • Aktualność Dziedzictwa Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Pobrań: 0
Wyświetleń: 595

się, że był szpiegiem Amerykanów i papieża, Wyszyński myślał, że władze nie zaryzykują aresztowania go. Decyzja...

Assessment center - ośrodek oceny

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Halina Czubasiewicz
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1162

-tych. Na podstawie różnych ćwiczeń symulacyjnych dokonano doboru kandydatów na szpiegów [armia amerykańska...

Socrealizm - teoria i praktyka

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia literatury jidysz
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1134

, szpiegów na usługach imperialistów), obowiązkowy happy end. W kolejnych powieściach produkcyjnych pojawiał...

Prawo karne i sądy powstańcze

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 7
Wyświetleń: 595

dla tropienia szpiegów. W wydziale bezpieczeństwa były powoływane deputacje do prowadzenia postępowania...