Szkoła publiczna - strona 2

Konstytucyjne wolności i prawa

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Bartłomiej Zapała
 • Międzynarodowa ochrona praw człowieka
Pobrań: 35
Wyświetleń: 889

, prawo do bezpłatnej nauki w szkołach publicznych, ochrona praw dziecka, B) prawo do ochrony prawnej...

Systemy relacji państwa i kościoła

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Krzysztof Krasowski
 • Prawo wyznaniowe
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1316

, nauczanie religii w szkołach publicznych,). Mówiąc o rozdzielaniu państwa i religii nie mamy na myśli...

Źródła prawa

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. dr hab. Krzysztof Warchałowski
 • Prawo wyznaniowe
Pobrań: 392
Wyświetleń: 1001

w szkołach publicznych Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej do tej ustawy o sposobach nauczania religii...

Tezy do egzaminu licencjackiego

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Egzamin licencjacki
Pobrań: 147
Wyświetleń: 693

w ustawodawstwie RP 33. Nauczania religii w szkołach publicznych w prawie polskim 34. Duszpasterstwa specjalne...

Administracja specjalna - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Dr Marcin mysko
 • Historia prawa polskiego
Pobrań: 49
Wyświetleń: 490

, jeśli realizowały plan nauczania szkół publicznych i uzyskały pozytywną ocenę kuratora, uzyskiwały prawa szkół...

Oświata powojenna- konfrontacja

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dr hab. Agnieszka Wałęga
 • Historia wychowania
Pobrań: 49
Wyświetleń: 805

, ale także przez samorządy terytorialne, podmioty prawne i osoby fizyczne, rozróżniono zasady funkcjonowania szkół...