Szewstwo

note /search

Estetyka Arystotelesa

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Estetyka
Pobrań: 350
Wyświetleń: 2954

, przyrody nie jest sztuką/ → sztuka jest intencjonalna /malarstwo, rzeźba, szewstwo, itp./ - każde celowe...

PESTALOZZI Jan Henryk- pedagogika

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Pedagogika
Pobrań: 630
Wyświetleń: 3486

. przemysłowo-rzemieślnicza ( krawiectwo, szewstwo, stolarstwo, kapelusznictwo, koszykarstwo, ślusarstwo) MARY...

Współczesne systemy pedagogiczne

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Współczesne systemy pedagogiczn
Pobrań: 2044
Wyświetleń: 9135

pracę na roli z przemysłem chałupniczym ( tkactwo , szewstwo itp. ). Jednocześnie wprowadzana jest nauka...

Geografia Osadnictwa - Miasto przedindustrialne

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Geografia osadnictwa
Pobrań: 273
Wyświetleń: 3563

Obszerne notatki z Geografii Osadnictwa 1.Miasto przedindustrialne Wielkość miasta ograniczały w tym okresie dwa czynniki (bariery): -wielkość produkcji żywności -techniczne możliwości przetransportowania jej do miast. 2.Okresy rozwoju urbanizacji przedindustrialnej: -faza miasta przedlokacyjnego....

Pojęcia i zagadnienia

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Pedagogika
Pobrań: 427
Wyświetleń: 3535

i rachunków uczono tan prawie wyłącznie rzemiosła - stolarstwa, koszykarstwa, szewstwa...

Janusz Skodlarski - Zarys historii gospodarczej Polski

 • Uniwersytet Warszawski
 • Europeistyka
Pobrań: 3360
Wyświetleń: 4760

Zarys historii gospo- darczej Polski Janusz Skodlarski Zarys historii gospo- darczej Polski Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa Łódź 2000 Projekt okładki i stron tytułowych: Maryna Wiśniewska Redaktor: Jadwiga Gniazdowska Korektor: Barb ara Wichan Copyright © by Wydawnictwo Naukowe PWN SA Warszawa 2...