Szereg wartości - strona 3

Statystyka opisowa - zadania

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Statystyka opisowa
Pobrań: 434
Wyświetleń: 2527

: obliczana na podstawie wszystkich danych szeregu, wartości skrajne mają na nią mniejszy wpływ niż na średnią...

Wielkości i jednostki miar

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Podstawy metrologii
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1071

kombinacji - dostarczają szeregu wartości wielkości tego samego rodzaju, jest nazywany wzorcem grupowym...

100 pytań i odpowiedzi ze statystyki

  • Uniwersytet Gdański
  • mgr Gabriel Brych
  • Statystyka opisowa i ekonomiczna
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1155

techniki ustalania dominanty. W przypadku indywidualnego szeregu wartości cechy wartość dominanty należy...

Ubezpieczenia gospodarcze - wykłady

  • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
  • Ubezpieczenia gospodarcze
Pobrań: 574
Wyświetleń: 5509

Na 38 stronach tego materiału, znajduje się notatki z 12 wykładów z przedmiotu ubezpieczenia gospodarcze. Głównymi zagadnieniami opisanymi w tejże notatce są: ubezpieczenia w starożytności i w średniowieczu, wczesny kapitalizm, historia ubezpieczeń w Polsce, ważniejsze polskie ustawy dotyczące ubezp...

Szeregi czasowe

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1190

od oryginalnego szeregu wartości wynikającej z tego trendu. Bardziej popularnym sposobem eliminacji trendu...

Socjologia wychowania, edukacji i oświaty

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Polityka
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1267

SOCJOLOGIA WYCHOWANIA, EDUKACJI I OŚWIATY 1. Socjologia wychowania jako jeden z najlepiej i najbardziej rozwiniętych działów socjologii ogólnej 2. Zakres socjologii wychowania SOCJOLOGIA WYCHOWANIA , jedna z dziedzin socjologii ściśle związana z pedagogiką społeczną, zajmująca się wychowaniem jako ...

Teoria na kolokwium

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Fotogrametria i teledetekcja
Pobrań: 546
Wyświetleń: 3094

, prostolinijności osi szeregów, wartości kątów nachylenia zdjęć, odchyle­nia od zaprojektowanej wysokości...

Statystyka - materiały różne

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Statystyka
Pobrań: 245
Wyświetleń: 4641

techniki ustalania dominanty. W przypadku indywidualnego szeregu wartości cechy wartość dominanty należy...

Mechanika - Statyka pdf

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Podstawy mechaniki i konstrukcji maszyn
Pobrań: 273
Wyświetleń: 4291

SPIS TREŚCI 1. STATYKA 1.1 Wprowadzenie 1.2 Pojęcia podstawowe. Aksjomaty statyki 1.2.1 Pojęcia pierwotne 1.2.2 Siła jako wektor 1.2.3 Dwójka zerowa 1.2.4 Twierdzenie o przesuwaniu siły wzdłuż prostej działania 1.2.5 Wypadkowa dwóch sił nierównoległych na płaszczyźnie 1.2.6 Rozkład siły na dwie skła...