System walutowy - strona 15

Cechy ekonomii jako nauki

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Grzegorz Sobiecki
 • Mikroekonomia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 945

stosunki gospodarcze, system walutowy, globalizacja Główne cele polityki gospodarczej  „Szeroko...

Korzyści uni walutowej, sem III

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • prof. dr hab. Bogumiła Mucha-Leszko
 • Europejska integracja gospodarcza
Pobrań: 63
Wyświetleń: 735

zmniejszenia ryzyka kursowego zwłaszcza wówczas, gdy podstawą międzynarodowego systemu walutowego są płynne...

Etapy integracji gospodarczej

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Ekonomia rozwoju
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1022

i zintegrowanie banków centralnych w system federalny. 1979 - utworzono Europejski System Walutowy (European...

Wykład - pieniądz barter

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Helena Przybyła
 • Makroekonomia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 721

- W 1979 r członkowie EWG wspólnie z Wielką Brytanią utworzyli europejski system walutowy a w jego ramach...

Geneza i cele EWG

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Marta Małolepsza
 • Integracja europejska
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1064

gdyż sprawnie, bez większych zakłóceń, działał Międzynarodowy System Walutowy z Bretton Woods...

Integracja regionalna

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1274

Europejskim Systemie Walutowym (ani unii walutowej krajów UE), aczkolwiek przewidziano zinten­syfikowanie...

Międzynarodowe stosunki gospodarcze - zagadnienia

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1218

Międz ynarodowe stosunki gospodarcze MSG- zajmują się przepływem siły roboczej, towarów, usług, kapitałów i wiedzy technicznej. MSG- jako dyscyplina naukowa opiera się na takich samych podstawach metodologicznych jak pozostałe dziedziny teorii ekonomii. Głównych przyczyn kształtowania się i rozw...