System dydaktyczny i jego elementy - strona 59

Mapy-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Kartografia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 812

. Kreskowy - rysunek (obraz) składający się z elementów punktowych, liniowych i powierzchniowych...

Władza- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. Sulowski
 • Wstęp do nauk o państwie i polityce
Pobrań: 42
Wyświetleń: 756

rządzonych Legitymizacja władzy przez wyróżnienie dwóch lub więcej elementów: normatywna - władza zdobyta...

Filozofia - ćwiczenia 5

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • mgr Mariola Paruzel
 • Filozofia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1995

się wnikaniem elementów eklektycznych do nauki pierwotnej. Natomiast trzeci to okres rzymskiej szkoły stoickiej...

Wychowanie i jego uwarunkowania

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Pedagogika społeczna
Pobrań: 756
Wyświetleń: 2919

jest rozumiane jako system działań zmierzają­cych do określonych rezultatów wychowawczych, w drugim przy­padku...

Podstawy bankowości

 • mgr Emilia Stola
 • Bankowość
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1190

ZAGADNIENIA : Bank centralny funkcje cechy i narzędzia polityki. Bank komercyjny w systemie...