Podstawowe elementy budowy sytemu ASG- EUPOS- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1085
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawowe elementy budowy sytemu ASG- EUPOS- opracowanie - strona 1 Podstawowe elementy budowy sytemu ASG- EUPOS- opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Podstawowe elementy budowy sytemu ASG-EUPOS.
System ASG-EUPOS składa się z 3 segmentów:
- odbiorczego (referencyjnego),
- zarządzania (obliczeniowego)
- użytkowników.
Systemy satelitarne takie jak NAVSTAR GPS, GLONASS czy GALILEO można traktować jako czwarty
segment systemu – segment kosmiczny.
1. SEGMENT ODBIORCZY:
Jego rolą jest zbieranie danych obserwacyjnych do satelitów GNSS i przekazywanie ich w czasie
rzeczywistym do Centrum Obliczeniowego. Składa się on z równomiernie rozłożonych na obszarze
Polski i państw sąsiadujących stacji referencyjnych GNSS.
W jego skład wchodzą następujące grupy stacji referencyjnych:
- 84 stacji z modułem GPS,
- 14 stacji z modułem GPS/GLONASS,
- 21 stacji przygranicznych w krajach ościennych.
Zgodnie ze standardem EUPOS przy budowie segmentu odbiorczego przyjęto następujące założenia:
• średnia odległość pomiędzy stacjami wynosi 70km,
• do sieci stacji referencyjnych włączone zostały istniejące stacje EPN i IGS,
• współrzędne stacji wyznaczone zostaną w systemie ETRS89 oraz układach państwowych,
• w stacjach referencyjnych wykorzystano jedynie precyzyjne dwuczęstotliwościowe odbiorniki
GNSS.
• miejsca zainstalowania stacji referencyjnych wybrano tak, aby zapewnić dogodne warunki
obserwacji satelitów GNSS.
Krajowe stacje referencyjne w większości zlokalizowane są na budynkach administracji publicznej
szczebla wojewódzkiego i powiatowego, placówkach badawczych i budynkach oświaty.
2. CENTRUM ZARZĄDZAJĄCE
Funkcjonują 2 Centra Zarządzające – w Warszawie i Katowicach.
Ich funkcje:
- zarządzanie siecią stacji,
- generowanie poprawek do wykonanych obserwacji,
- udostępnianie obserwacji satelitarnych użytkownikom,
- konserwacja państwowego układu odniesienia.
W systemie ASG-EUPOS zostały uruchomione trzy serwisy udostępniania poprawek różnicowych w
czasie rzeczywistym:
- NAWGEO (dokładność pozycji: do 3-5 cm),
- KODGIS (do 25 cm),
- NAWGIS (do 3 m),
- serwis udostępniania danych obserwacyjnych POZGEO D i serwis obliczeń POZGEO (dokładność
pozycji: 1-10 cm).
(szerszy opis funkcji)
Główną funkcją Centrum Zarządzającego jest wyliczenie i udostępnianie danych dla poszczególnych
serwisów świadczonych przez system ASG-EUPOS.
Stacje referencyjne wysyłają w sposób ciągły swoje obserwacje GNSS prosto do Centrum
Zarządzającego za pomocą łącz teleinformatycznych. Na podstawie tych obserwacji wyliczane są
poprawki RTK/DGNSS, które następnie zostają udostępnione dla użytkowników systemu. Cały proces
obliczeń i dostarczenia poprawek odbywa się automatycznie. W tym przypadku pracownicy Centrum
Zarządzania są odpowiedzialni za ciągłość obserwacji satelitarnych oraz wykonywanie testów
poprawności działania całego systemu.
Bezpośrednio z Centrum Zarządzającego użytkownik może pobrać pliki obserwacyjne z
poszczególnych stacji referencyjnych systemu ASG-EUPOS lub przesłać własne pliki obserwacyjne w
celu uzyskania precyzyjnej pozycji mierzonych szczegółów terenowych.
Poza zapewnieniem usług związanych z wyznaczaniem pozycji Centrum ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz