Sycylia - strona 12

Historia państwa i prawa - testy 1

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1638

w roku 1301 1254 1312 W Królestwie Sycylii po roku 1282 funkcje zgromadzenia stanowego pełniły Deputacje...

Zakony i święci odnowy Trydenckiej

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Zygmunt Babiński
 • Historia Kościoła
Pobrań: 0
Wyświetleń: 476

się w Italii i na Sycylii, później w wielu innych krajach i położyło zasługi w kształceniu kleru, wychowaniu...

Sztuka antyku - podział na okresy

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Lech Brusewicz
 • Historia sztuki starożytnej
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1827

, Peloponez - Grecja własciwa. 950 - masowa migracja plemion Grecji na tereny zachodnie, Sycylię, poł Italię...

Historia sztuki starożytnej - wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Lech Brusewicz
 • Historia sztuki starożytnej
Pobrań: 238
Wyświetleń: 875

- Rzymowi zostaje podporządkowana całą Itaka. Sycylia staje się prowincja rzymską. 218-10 (?) II wojna...

Proces inkwizycyjny

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Andrzej Gulczyński
 • Historia prawa sądowego
Pobrań: 469
Wyświetleń: 2688

Fryderyk II w Królestwie Sycylii w XIII w. przeciw obrazie majestatu i herezji; dopuścił tortury 3...

Państwo jako podmiot prawa narodów

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 7
Wyświetleń: 644

z włączenia Sycylii do swojego cesarstwa Państwo w XX w. W doktrynie wylicza się zazwyczaj trzy elementy...

Test z historii administracji

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Dariusz Szpoper
 • Historia administracji
Pobrań: 392
Wyświetleń: 1295

) konstytucja Sycylii d) konstytucja Toskanii 36. W Anglii ministrów pochodzących ze stronnictwa posiadającego...

Sądy boże w starożytności

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia administracji
Pobrań: 21
Wyświetleń: 721

ukaranie. Na Sycylii było źródełko Diany. „Jeśli ktoś rękami dotkniętymi zmazą zaczerpnął z niego wodę...