Sutenerstwo - strona 2

Źródła prawa karnego

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 35
Wyświetleń: 756

Protection Act 1897, Childrens Act 1908), o zwalczaniu handlu kobietami, kuplerstwa i sutenerstwa (Criminal...

Historia państwa i prawa - wykład 11

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 147
Wyświetleń: 707

Protection Act 1897, Childrens Act 1908), o zwalczaniu handlu kobietami, kuplerstwa i sutenerstwa (Criminal...

Podstawy ekonomi pytania wykład

 • dr Grażyna Mańczak
 • Ekonomia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 2576

które nie mogą być przedmiotem skutecznych umów( sutenerstwo, nierząd i paserstwo) 51)Zryczałtowany podatek dochodowy w formie...

Przestępczosć nieletnich - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Andrzej Czekała
 • Metodyka pracy resocjalizacyjnej
Pobrań: 49
Wyświetleń: 903

. Zjawiskiem, wymagaj±cym szczególnego zainteresowania jest trudnienie się dzieci prostytucj± i sutenerstwem...

Kodyfikacje- prawo karne

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Adam Redzik
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 161
Wyświetleń: 826

Protection Act 1897, Childrens Act 1908), o zwalczaniu handlu kobietami, kuplerstwa i sutenerstwa (Criminal...

Psychologia resocjalizacji-skrypt

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Agnieszka Klaus-Strożek
 • Psychologia resocjalizacyjna
Pobrań: 665
Wyświetleń: 2198

cudzego mienia bez użycia przemocy; Wykolejenie bandyckie - z użyciem przemocy: rozboje, sutenerstwo...

Prawo karne

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prawo karne
Pobrań: 903
Wyświetleń: 1988

Prawo karne Przestępstwo to czyn człowieka zabroniony przez ustawę (np. k.k.; k.k.s.) pod groźbą kary jako zbrodnia lub występek; bezprawny, zawiniony, i społecznie szkodliwy w stopniu wyższym niż znikomy. Elementy przestępstwa: a) czyn zabroniony spełniający ustawowe znamiona przestępstwa ...