Subwencja ogólna jednostek samorządu terytorialnego - strona 26

Kompetencje władz krajowych

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Podstawy gospodarki przestrzennej
Pobrań: 0
Wyświetleń: 630

administracyjny. Terytorialne jednostki działania niższej administracji krajowej realizującej zadania...

Ustrój administracji publicznej RP

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Jerzy Stelmasiak
 • Ustrój administracji publicznej
Pobrań: 945
Wyświetleń: 6062

, że jednostki samorządu terytorialnego działające poprzez swoje organy są odrębnym od Skarbu Państwa podmiotem...

Finanse gminy - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Jerzy Załucki
 • Finanse
Pobrań: 14
Wyświetleń: 413

porozumień z tymi jednostkami samorządu terytorialnego. Jednostki budżetowe gminy: - Urząd Gminy - Zespół...

USTAWA BUDŻETOWA

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Łukasz Pikuła
 • Prawo finansowe
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1337

oraz źródła jego pokrycia - kwoty subwencji dla j.s.t Ustawa budżetowa (obładowana) - zawiera dodatkowo...

Pojęcie finansów

 • prof. dr hab. Marian Podstawka
 • Finanse
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1106

jest realizowana przez: * jawność sejmowej debaty budżetowej i debat budżetowych jednostek samorządu terytorialnego...

Zagadnienia z finansów

 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1309

są zmaterializowane i zdematerializowane walory finansowe. - instytucji finansowych - jednostki organizacyjne...

Finanse - opracowanie

 • Finanse
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1372

są zmaterializowane i zdematerializowane walory finansowe. - instytucji finansowych - jednostki organizacyjne...

Inne organy w gminie - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Radosław Giętkowski
 • Teoria i ustrój samorządu terytorialnego
Pobrań: 126
Wyświetleń: 945

spraw administracyjnych Jednostki pomocnicze gminy są jednostkami podziału samorządu terytorialnego...