Subwencja ogólna jednostek samorządu terytorialnego - strona 10

Finanse jednostek terytorialnych

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Paweł Kryczko
 • Prawo finansowe
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1533

ogólnej jest to, że jest dochodem który jednostki samorządu terytorialnego mogą przeznaczyć na dowolne...

Samorząd terytorialny - źródła prawa

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Grzegorz Łaszczyca
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 126
Wyświetleń: 994

Spory między organami jednostek samorządu terytorialnego, a organami administracji rządowej rozstrzyga...

Dług publiczny - budżet

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Maciej Feliks
 • Finanse publiczne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 686

jednostek samorządu terytorialnego = źródła ich dochodów, pozwala na wyodrębnienie z dochodów publicznych...

Budżet powiatów

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Janusz Stankiewicz
 • Prawo finansów publicznych
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1001

, zamieszkałych na tere­nie powiatu; 3) subwencja ogólna; 4) dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe powiatu...

Istota samorządu terytorialnego.

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Jarosław Szymanek
 • Konstytucyjny system organów państwowych
Pobrań: 84
Wyświetleń: 679

się generalnie do jednostek samorządu terytorialnego, więc wprowadzone przez ustawodawcę inne szczeble muszą...

Klasyfikacja majątku publicznego

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Ewa Załęski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 777

współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego. Gminy, związki międzygminne oraz stowarzyszenia...