Studium wykonalności - strona 2

Sylabus - podstawy budownictwa

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Piotr Radziszewski
 • Podstawy budownictwa
Pobrań: 77
Wyświetleń: 854

publicznym. Przykłady oceny projektów inwestycyjnych-matematyka finansowa. Zakres opracowań; studium...

Automatyka i pomiary - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Paweł Domański
 • Automatyka i pomiary
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1183

-> STUDIUM WYKONALNOŚCI-> PROJEKT ZMIAN-> WERYFIKACJA(przez specjalistów)-> PROGRAMOWANIE-> FAT-factory...

Inwestycje sektora publicznego

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Karina Kuczowic
 • Inwestycje sektora publicznego
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1106

w jednostkach samorządu terytorialnego Kompleksowe studium wykonalności - jest przydatne (jest przygotowywane...

Podstawy inwestowania- wykład 6

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Jan Czempas
 • Podstawy inwestowania
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1351

studium wykonalności, projektowanie techniczne, budowa, szkolenia, itp., itd. W zależności od stopnia...

Projekt psi

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Podstawy systemów informacyjnych
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1036

słowny ident. arkusza faza: Studium wykonalności zawartość opisu: Określenie celów i ograniczeń Studium...

Ocena finansowa -opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Krzysztof Marcinek
 • Decyzje inwestycyjne
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1155

studium wykonalności Projekty powtarzalne - można korzystać z wcześniejszych doświadczeń Wskaźniki...

Mała retencja-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Dr inż. Beata Olearczyk
 • Hydrologia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 602

retencji w Lasach Państwowych, - Prognozy oddziaływania na środowisko dla Programu - Studium wykonalności...