Automatyka i pomiary - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1218
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu

Fragment notatki:

Co to jest sprzężenie zwrotne ? - (ang. feedback)
Oddziaływanie sygnałów stanu końcowego (wyjściowego) procesu ( systemu , układu ), na jego sygnały referencyjne (wejściowe). Polega na otrzymywaniu przez układ informacji o własnym działaniu (o wartości wyjściowej).
Przedstaw warstwową strukturę układu sterowania.
OPTYMALIZACJA EKONOMICZNA
WARSTWA NADZORU
PODSTAWOWA WARSTWA STEROWANIA
URZĄDZENIA POMIAROWE I WYKONAWCZE (OBIEKTÓWKA)
OBIEKT (NP.:REAKTOR)
Wymień etapy projektowania wdrożenia nowego automatu.
IDEA- STUDIUM WYKONALNOŚCI- PROJEKT ZMIAN- WERYFIKACJA(przez specjalistów)- PROGRAMOWANIE- FAT-factory acceptance test - IMPLEMENTACJA NA OBIEGU- STROJENIE UKŁ. REGULACJI- SAT-site acceptance test-KONIEC
Na czym polega eksperyment Zieglera-Nicholsa , podaj wyrażenia na stałe wyznaczane w ten sposób.
Rp
Rpi
Rpid
Co to jest uchyb regulacji? Różnica pomiędzy wartością zadaną yzad, a zmienną wyjściową procesu y: e = yzad - y
Rodzaje uchybu
Co to jest regulator i do czego służy? Regulator to jeden z elementów składający się na obwód regulacji (sterowania przy wykorzystaniu ujemnego sprzężenia zwrotnego). Jego zadaniem jest wygenerowanie odpowiedniego sygnału sterującego tak, aby obiekt sterowany zachowywał się w pożądany sposób (np. by jak najszybciej otrzymać wartość zadaną).
Czym jest regulacja predykcyjna (Model predictive control) i jak oceniane są przewidywane scenariusze? Regulacja predykcyjna jest to sposób wyznaczania sterowania w oparciu o model procesu i dany "na przyszłość" przebieg wartości zadanej - regulator wymyśla przebiegi sterowania i oblicza na podstawie modelu obiektu przebiegi sterowanej wartości w zadanym horyzoncie predykcji i wybiera najkorzystniejszy wariant. - regulator taki nazywa się Regulatorem repetycyjnym z przesuwanym horyzontem. Regulację taką stosuje się np. wtedy, gdy zwykły regulator PID jest nieefektywny np. z powodu dużego opóźnienia procesu (to co w danej chwili robi regulator odnosi jakiś skutek dopiero po pewnym czasie). Im większe te czasy są, tym większy horyzont predykcji (- horyzont sterowania uzależniony jest od dynamiki procesu). Jakość wyjścia ocenia się obliczając "zsumowany błąd" - różnicę między obliczonym z modelu wyjściem przy danej strategii sterowania a planowanym przebiegiem wartości zadanej: 1/n * ∑n (Xizad - Xi)^2 ( tzw. błąd średniokwadratowy)
Schemat blokowy i elementy regulatora PID.
Model automatu sekwencyjnego.
Sprzężenie komputera z instalacją
Co to jest serwomechanizm i jego właściwości
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz