Sylabus - podstawy budownictwa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 917
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Sylabus - podstawy budownictwa - strona 1 Sylabus - podstawy budownictwa - strona 2

Fragment notatki:

Przedmiot: Podstawy budownictwa.
Autor: prof. dr hab. Wiesław Kietliński. Program obejmuje 15 wykładów. Każdy wykład trwa 2 x 45 minut.
Wyjaśnienie pojęć; obiekt budowlany budynek, budowla, obiekt małej architektury, urządzenia budowlane związane z obiektem oraz określeń; stały obiekt budowlany, tymczasowy obiekt budowlany. Definicje pojęć; budowa, modernizacja, remont, roboty budowlane, instalacyjne, modernizacyjne i remontowe. Stosowane kryteria podziałów budownictwa, w tym społeczne, ekonomiczne, własnościowe, środowiskowe. Podstawowa charakterystyka procesu inwestycyjnego w budownictwie. Uczestnicy procesu inwestycyjnego. Obowiązki i zadania inwestora. Projektowanie w budownictwie, projektowanie koncepcyjne, projekt budowlany, projekty wykonawcze, dokumentacja powykonawcza. Wykonawca i obowiązki wykonawcy w trakcie procesu inwestycyjnego. Inni uczestnicy procesu inwestycyjnego, w tym; Nadzór budowlany, Nadzór inwestorski, Nadzór autorski. Przykłady organizacji procesu inwestycyjnego w tym inwestycji realizowanych na zasadach PPP. Metody oceny ekonomicznej inwestycji komercyjnych. Metody oceny inwestycji realizowanych w sektorze publicznym. Przykłady oceny projektów inwestycyjnych-matematyka finansowa. Zakres opracowań; studium wykonalności, biznes planu- przykłady opracowań.
Zarządzanie procesami inwestycyjnymi w budownictwie. Informatyczne systemy zarządzania procesami inwestycyjnymi. Techniki organizatorskie w budownictwie, techniki wykreślne- harmonogramy, metody sieciowe, itp. Rodzaje gruntów budowlanych. Wykopy wąsko i szerokoprzestrzenne. Wody gruntowe i ich wpływ na prowadzenie robót budowlanych. Sposoby odwadniania wykopów. Sposoby zabezpieczania skarp wykopów.
Fundamenty, a w tym podział fundamentów, głębokość posadowienia budynków i budowli. Fundamenty płytkie ( ławy, płyty, stopy), oraz fundamenty głębokie,( pale, studnie, kesony). Przegrody zewnętrzne budynków mieszkalnych i przemysłowych, wymagania techniczne i użytkowe. Ściany zewnętrzne o konstrukcji drewnianej. Ściany zewnętrzne murowane z elementów małowymiarowych. Ściany zewnętrzne o konstrukcji szkieletowej. Ściany zewnętrzne o konstrukcji betonowej z podziałem na monolityczne i prefabrykowane. Rodzaje stropów w budynkach mieszkalnych i przemysłowych. Stropy belkowe, w tym o konstrukcji drewnianej. Stropy żebrowe, płytowe. Stropy o konstrukcji stalowej. Dachy i stropodachy. Budynki wysokie , systemy konstrukcyjne, uwarunkowania architektoniczne i konstrukcyjno materiałowe.
Źródła pozyskiwania energii. Systemy ogrzewania budynków w przeszłości i obecnie. Budynki inteligentne obecnie i w przyszłości. Środowisko naturalne- etyka a przestrzeni.


(…)

… konstrukcyjne, uwarunkowania architektoniczne i konstrukcyjno materiałowe.
Źródła pozyskiwania energii. Systemy ogrzewania budynków w przeszłości i obecnie. Budynki inteligentne obecnie i w przyszłości. Środowisko naturalne- etyka a przestrzeni.
Budownictwo komunikacyjne, podział administracyjny dróg kołowych, kategorie dróg. Konstrukcja drogi kołowej w tym; nasypy, wykopy, nawierzchnie. Rodzaje nawierzchni…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz