Pytania na egzamin - Odwodnienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 924
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pytania na egzamin - Odwodnienie - strona 1 Pytania na egzamin - Odwodnienie - strona 2

Fragment notatki:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Zestaw pyta egzaminacyjnych
z przedmiotu PODSTAWY BUDOWNICTWA (*)
Fundamenty posadowienia bezpo redniego:

stopy fundamentowe,

ławy fundamentowe,

fundamenty płytowe,

fundamenty skrzyniowe,
Omówi zakres ich stosowania, rodzaje stosowanych materiałów, szkice, zalety i wady itp.
Fundamenty posadowienia po redniego:

pale wiercone

pale wbijane,

studnie opuszczane,

kesony,
Omówi zakres ich stosowania, zalety i wady, rodzaje stosowanych materiałów, szkice, itp.
Grunty budowlane:

skaliste,

nieskaliste mineralne (spoiste i niespoiste),

nieskaliste organiczne,

nasypowe,
Omówi zalety i wady, wymieni przykłady, itp.
Wykopy i odwodnienia:

wykopy w skoprzestrzenne,

wykopy szerokoprzestrzenne,

zabezpieczenia wykopów:
1. deskowanie,
2.
cianki szczelne,
3.
cianki szczelinowe
Omówi warunki stosowania, materiały, wady i zalety, szkice, itp.
Budownictwo drewniane:

konstrukcje ciesielskie,

konstrukcje in ynierskie,
Omówi stosowane materiały (drewno lite i klejone itd.,, ł czniki, zakres stosowania, zalety i wady, szkice,
przykłady, itp.
Mieszkaniowe budownictwo drewniane:

ciany wie cowe (góralskie),

ciany słupowo-ryglowe,

ciany szkieletowe (ameryka skie, kanadyjskie),

ciany płytowe (szwedzkie),
Omówi ró nice, układ konstrukcyjny, zakres stosowania, stosowane materiały, wady i zalety, szkice, itp.
Stropy belkowe:

drewniane,

stalowe,

g sto ebrowe ceramiczne i betonowe,
Zalety, wady, szkice, zakres stosowania, rodzaje materiałów, itp.
Wi by dachowe:

drewniane,

stalowe,
Szkice, elementy składowe, rodzaje materiałów, układy konstrukcyjne, przykłady, itp.
Stropy płytowe:

monolityczne,

prefabrykowane
Zalety i wady, rodzaje, przykłady, materiały, szkice, itp.
Budownictwo betonowe:

konstrukcje betonowe,

konstrukcje elbetowe zwykłe,

konstrukcje spr one strunobetonowe,

konstrukcje spr one kablobetonowe,
Omówi ide elbetu, zakres stosowania, przykłady, szkice itp.
Murowane ciany zewn trzne:

jednowarstwowe,

dwuwarstwowe,

trójwarstwowe,

szczelinowe,
Zalety i wady, zakres stosowania, przykłady, rodzaje materiałów, szkice, itp.
Układy konstrukcyjne budynków:

poprzeczne,

podłu ne,

mieszane,

słupowe, cianowe, belkowe, płytowe.
Omówi ide , naszkicowa przykłady, zalety i wady, itp.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
ciany budynków:

no ne,

samono ne,

osłonowe,

działowe,
Omówi podstaw klasyfikacji, rodzaje przenoszonych obci e , szkice, itp.
Nadpro a, gzymsy i cokoły:

nadpro a prefabrykowane, belkowe, monolityczne, Kleina

gzymsy murowane i prefabrykowane, mi dzypi trowe, wie cz ce,

cokoły cofni te i wysuni te,
Szkice, zalety i wady, zakres stosowania, itp.
Sklepienia i nadpro a sklepieniowe:

sklepienia murowane klasztorne, krzy owe,

sklepienia elbetowe,

nadpro a sklepieniowe: odcinkowe, łukowe, kołowe, koszowe
Szkice, rozpi to ci i wyniosło ci, grubo ci, elementy składowe: rozpór, zwornik, wezgłowie, miejsca
najcz ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz