Strumień ciepła - strona 17

Układ Słoneczny - omówienie

 • Politechnika Śląska
 • Geologia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 651

, gdzie obserwujemy intensywny wpływ ciepła. Strumień ciepła wydostaje się z Ziemi. Wpływ ten nie jest równomierny...

Aparatura procesowa - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Jakub Gac
 • Aparatura chemiczna i maszynoznastwo
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1596

gazów. W wielu procesach technologicznych odprowadzanie są duże strumienie ciepła co obniża sprawność...

Podstawy energii odnawialnej - projekt

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr inż. Beata Malczewska
 • Podstawy energii odnawialnej
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1008

zewnętrzne. [W] - strumień ciepła tracony przez ściany [W], U - współ. przenikania ciepła [m2K/W], ti - temp...

Własności termiczne - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Projektowanie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1036

przewodnictwie mają pory. Pomiar współczynnika przewodzenia ciepła ∆T ɺ Q=F R R= R= 1 α1 1 α1 - strumień ciepła...

Rodzaje masaży - wykład

 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie
 • Kosmetologia pielegnacyjna
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1505

na "trzecie oko". Zabieg polega na masażu czoła strumieniem ciepłego oleju. Do masażu używa się ziołowego...

Technika Cieplna

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Technika Cieplna
Pobrań: 168
Wyświetleń: 2758

strumień ciepła przewodzonego przez pole F jest wprost proporcjonalny do pola i do gradientu temperatury...

Rodzaje materiałów

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Jolanta Kozłowska
Pobrań: 189
Wyświetleń: 2359

Tematem przewodnim notatki są rodzaje materiałów. Informacje zawarte w pliku poruszają kwestie takie jak: moduły sprężystości, odkształcenie, prawo Hooke`a, wiązania między atomami, struktura krystaliczna, ruch dyslokacyjny, defekty powierzchniowe, stopy metali, wykresy fazowe, krystalizacja sto...