Aparatura procesowa - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1596
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Aparatura procesowa - wykład - strona 1

Fragment notatki:

1). Wymienić i scharakteryzować podstawowe elementy do budowy aparatury procesowej oraz stosowane materiały konstrukcyjne.
Podstawowe elementy do budowy aparatury procesowej: 1-powłoka(korpus) 2-dno 3-pokrywa 4-płaszcz 5-króćce 6-włazy(luki) 7-podpory. Powłoki - są to najistotniejsze i najbardziej materiałochłonne czyli aparatu procesowego. Kształt powłoki w zależności od przeznaczenia i wymagań konstrukcyjnych może być kulisty, cylindryczny, stożkowy lub prostopadłościenny. Powłoki cylindryczne znajdują największe zastosowanie, ze względu na prostotę wykonania oraz małe zużycie materiału konstrukcyjnego. Stosowane są w położeniu pionowym lub poziomym - w zależności od przeznaczenia. Oprócz powłok cylindrycznych są także spotykane sferyczne, stosowane głównie w konstrukcyjnych zbiorników o dużej pojemności. Ze względu na zużycie materiału powłoki sferyczne są najbardziej ekonomicznym kształtem aparatu lecz trudności w wykonaniu i eksploracji tego typu aparatów ograniczają ich zastosowanie. Powłoki stożkowe są stosowane tylko dla niektórych typów aparatów, a także jako część przejściowa w aparatach cylindrycznych o zmiennej średnicy. Oprócz walcowanych z blachy, powłoki są również wykonywane jako kute cylindryczne. Powłoki cylindryczne odlewane z takich materiałów jak żeliwo i szkło. Dnem nazywa się część aparatu, która ogranicza korpus bądź z dołu, bądź z boku (jeśli aparat jest poziomy) i jest połączona nierozłącznie lub tworzy jedną całość z powłoką. Stosowane dna to: -elipsoidalne, -półkuliste, -sferyczne, -stożkowe, -płaski w zależności od kształtu powłoki, właściwości przetwarzanych substancji i ciśnienia w środowisku procesu. Pokrywy w odróżnieniu od dna stanowią zwykle oddzielną część aparatu, z zadaniem zamknięcia korpusu od góry, z boku, od dołu lub zamknięcia innych elementów w postaci otworów jak włazy, luki itp. Pokrywy płaskie są stosowane do zamykania otworów o dowolnym kształcie. Gdy wymiary są duże i ciśnienie podwyższone , są one wzmacniane żebrami. Pokrywy sferyczne i eliptyczne służą do zamykania otworów okrągłych, pokrywy półkoliste - otworów prostokątnych. Płaszcze są przeznaczone do zewnętrznego ogrzewania lub chłodzenia substancji przetwarzanych lub przechowywanych (magazynowanych) w aparacie, głównie ciekłych. Grubość ścianki płaszcza wynika z warunków pracy aparatu, określających wytrzymałość płaszcza. Króćce - stanowią krótkie odcinki przewodów - rur, umieszczone w otworach płaszcza, pokrywach, dnach aparatu i połączone z nimi na stałe, zwykle poprzez przyspawanie, służą do wyprowadzenia i odbioru substancji , przyłączenia rurociągu oraz wprowadzenia i przyłączenia do aparatu elementów roboczych i pomiarowych. Króćce w aparatach odlewanych są wykonywane łącznie z korpusem. Włazy - są wykonywane w aparatach zamkniętych o średnicy większej niż 0,8 m, umożliwiające wejście do środka aparatu u celu jego kontroli, okresowego oczyszczania, przeglądu i remontu.

(…)

… wejście do środka aparatu u celu jego kontroli, okresowego oczyszczania, przeglądu i remontu. Podpory - na nich ustawiane są aparaty. Kształt podpory zależy od ciężaru aparatu, kształtu i wysokości. Materiały stosowane w budowie aparatury procesowej i chemicznej dzielą się na metalowe i niemetalowe. Spośród metalu metalowych wyróżnia się przede wszystkim stal. Stal stanowi stop żelaza z węglem…
… w trakcie przebywania gazu w komorze. Sprawność odpylania zwiększona jest przez instalowanie w komorach elementów pozwalających na zmianę kierunku przepływu strumienia aerozolu (dodatkowe działanie sił bezwładności i efekt bezpośredniego zderzenia). Efekt bezpośredniego zderzenia z przegrodą powoduje, że z dużą sprawnością są wydzielane cząstki ≥ 30 m. Cyklony są to odpylacze odśrodkowe, których mechanizm odpylania polega na działaniu sił odśrodkowych na cząstki aerozolowe. Siły działające na cząstki w cyklonie są funkcją promienia wirowania i rozmiaru cząstek, w celu sprawnego wydzielenia cząstek wymagana jest możliwie duża prędkość styczna i mała promieniowa a to wymaga długiej części stożkowej cyklonu. O. filtracyjne - zasada działania odpylaczy filtracyjnych jest oparta na przepływie strumienia aerozolu przez przegrodę porowatą i osadzaniu się cząstek na elementach przegrody: ziarnach, włóknach itp. w wyniku działania sił bezwładności, dyfuzji, elektrostatycznych oraz efektu bezpośredniego zaczepienia. Elektrofiltry - cząstki aerozolowe, stałe lub ciekłe, są wydzielane podczas przepływu strumienia aerozolu przez wysokonapięciowe pole elektr., wytworzone między dwoma elektrodami: kat. - e. emisyjna, a- e…
…, odległości i wysokości pomiędzy magazynami a miejscem przebiegu procesu oraz jego specyficznych wymagań. Stosowanymi środkami transportu wewnętrznego (tzn. w obrębie zakładu, fabryki) są: -dźwignice (do przenoszenia ciał stałych ruchem przerywanym), -przenośniki (do przen. ciał stał. ruchem ciągłym). Do dźwignic zalicza się ciągniki, wózki, suwnice, żurawie i inne. Przenośniki ciągnowe dzielą się ze względu…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz