Wymienniki ciepła - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 322
Wyświetleń: 2520
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wymienniki ciepła - wykład - strona 1 Wymienniki ciepła - wykład - strona 2 Wymienniki ciepła - wykład - strona 3

Fragment notatki:

23. Wymienniki ciepła.
Aparaty, w których podczas kontaktu dwu lub więcej czynników (płynów) o
różnych temperaturach ma miejsce przekazywanie energii na sposób ciepła,
nazywamy wymiennikami ciepła. Ze względu na sposób działania wymienniki
ciepła dzieli się na trzy grupy:
Wymienniki ciepła przeponowe albo rekuperatory.
Nie licząc czasów rozruchu i wyłączania działają one z reguły w sposób ciągły.
Czynniki oddający i odbierający ciepło płyną tutaj rozdzielone przegrodą, czyli
przeponą, przez którą przenika ciepło. Temperatury czynników przeważnie
zmieniają się wzdłuż drogi przepływu każdego z nich, ale nie zmieniają się w
czasie i zjawisko ma charakter ustalony.
Regeneratory.
W odróżnieniu od rekuperatorów nie posiadają przegrody, lecz jedynie
akumulujące ciepło wypełnienie (cegły, kształtki ceramiczne, blachy faliste itp.).
Czynniki przepływają na zmianę - płyn grzejący oddaje ciepło do wypełnienia,
które w cyklu ochładzania oddaje ciepło do płynu nagrzewanego. Ruch ciepła w
wypełnieniu ma charakter nieustalonego przewodzenia ciepła, w związku z czym
również temperatury płynów w danym przekroju są zmienne w czasie.
Regeneratory działają przeważnie okresowo (regeneratory pieców
martenowskich i wanien szklarskich, nagrzewnice Cowpera itp.), ale mogą one
mieć również ruchome wypełnienie i wówczas działają w sposób ciągły (np.
podgrzewacz powietrza Ljungstroma w kotłach parowych).
Bezprzeponowe mokre wymienniki ciepła (mieszalniki).
W tych aparatach wymiana ciepła zachodzi pomiędzy cieczą i gazem
stykającymi się bezpośrednio. Przepływowi ciepła towarzyszy przepływ masy
(odparowanie części cieczy lub wykraplanie się pary), który niekiedy jest głównym
celem działania aparatu. Przykładem wymiennika bezprzeponowego jest
chłodnia kominowa w siłowni, w której schładza się wodę przez odparowanie
części wody do powietrza. Stosowane są też aparaty, zwane skruberami, które
posiadają specjalne wypełnienie (kawałki koksu, ruszty drewniane, pierścienie
Raschiga itp.) sprzyjające rozciągnięciu cieczy na dużej powierzchni, na której ma
miejsce kontakt z przepływającym gazem. Wymiana masy może w nich
odgrywać rolę pierwszoplanową i dlatego ten typ wymienników jest też
uważany za wymienniki masy.
Za właściwe wymienniki ciepła uważa się więc tylko rekuperatory i
regeneratory.
107
Spośród różnych możliwych kryteriów klasyfikacji wymienników bardzo
ważne jest wzajemne usytuowanie przepływu czynników. Najprostszym
przypadkiem jest równoległy przepływ płynów charakterystyczny dla tzw.
wymienników równoległoprądowych, istnieję przy tym dwie możliwości:
- przepływ obu czynników w tym samym kierunku, czyli współprąd,
- przepływ czynników w kierunkach przeciwnych, czyli przeciwprąd.
Możliwości te, które przedstawiono na rysunku 23.1, stanowię zarazem
graniczne rozwiązania pod względem cieplnym. W przeciwprądowym
wymienniku ciepła wydajność cieplna (moc) jest większa niż we
współprądowym o tej samej powierzchni (przy innych warunkach na dopływie
takich samych), można więc ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz