Strefa aeracji - strona 6

Egzamin z nauki o Ziemii

 • Politechnika Gdańska
 • dr inż. Maria Przewłócka
Pobrań: 42
Wyświetleń: 889

: • mają zawsze strefę aeracji • od 2 m do kilkunastu metrów • zasilane przez wody opadowe, przez dopływy wód z obszarów...

Egzamin z inżynierii środowiska

 • Politechnika Gdańska
 • dr hab. Danuta Zalewska
 • Inżynieria środowiska
Pobrań: 175
Wyświetleń: 987

situ-Wysysanie zaniecz w strefie aeracji przez wytworzenie podciśnienia, które zasysa lotnych frakcji...

Największe wzniesienia

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Anna Jach
 • Geografia fizyczna Polski
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1463

pod powierzchnią terenu, oddzielone strefą aeracji, zbudowana z utworów polodowcowych i aluwialnych. Z reguły...

Wykłady-hydrologia

 • Politechnika Gdańska
 • Hydrologia
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1708

procesów: PAROWANIE, infiltracja, spływ. B. modele komponentów zlewni: model strefy aeracji, model strefy...

Hydrologia - wykłady

 • Politechnika Gdańska
 • dr Ewa Borowiak
 • Hydrologia
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1883

o tych samych wartościach sum opadów atmosferycznych W4 STREFA AERACJI-napowietrzenia, przepuszczalna strefa...

Fizjografia - wykład 2

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • prof. dr hab. inż. Sadżide Murat-Błażejewska
 • Fizjografia
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1386

i zbiorników powierzchniowych oraz kondensacji pary wodnej z powierzchni terenu do strefy aeracji, a następnie...