Strategia konkurencji - strona 10

Zarządzanie strategiczne3

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1337

do wzrostu kosztów. Strategia konkurencji firmy określana jest na podstawie rezultatów analizy strategicznej...

Analliza space

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1421

strategia konkurencji. Zalecane typowe zachowania się organizacji w ramach wyodrębnionych strategii...

Macierz McKinseya

Pobrań: 91
Wyświetleń: 2912

, które mają zidentyfikowanych konkurentów i dostawców oraz działają na odrębnych rynkach za pomocą własnych strategii...

Proces zarządzania-wykłady

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • dr Jan Beliczyński
Pobrań: 147
Wyświetleń: 2429

dominującej w otoczeniu, dominacja ta charakterystyczna jest dla różnych strategii konkurencji i wyraża ideę...