Istota i zakres strategii marketingowych

Nasza ocena:

5
Pobrań: 455
Wyświetleń: 1708
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Istota i zakres strategii marketingowych - strona 1 Istota i zakres strategii marketingowych - strona 2 Istota i zakres strategii marketingowych - strona 3

Fragment notatki:


STRATEGIE MARKETINGOWE NA RYNKU TURYSTYCZNYM Literatura Strategie marketingowe , pod red. W. Wrzoska, PWE, Warszawa 2004.
M. Lisiński, Metody planowania strategicznego , PWE, Warszawa 2004.
G. Gierszewska, M. Romanowska, Analiza strategiczna przedsiębiorstwa , PWE, Warszawa 2003.
Z. Drążek, B. Niemczynowicz, Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem , PWE, Warszawa 2003.
J. J. Lambin, Strategiczne zarządzanie marketingowe , Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
Pomykalski, Nowoczesne strategie marketingowe , INFOR, Warszawa 2001.
R. Kłeczek, W. Kowal, J. Woźniczka, Strategiczne planowanie marketingowe , PWE, Warszawa 2001.
Stabryła, Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy , Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków 2000.
J. Kowalczyk, Zarządzanie organizacją turystyczną , CeDeWu, Warszawa 2009.
M. Johann, Strategie marketingowe w turystyce , Difin, Warszawa 2009.
L. Pender, R. Sharpley, Zarządzanie turystyką , PWE, Warszawa 2008.
L. Mazurkiewicz, Planowanie marketingowe w przedsiębiorstwie turystycznym , PWE, Warszawa 2002.
B. Richards, Marketing atrakcji turystycznych , POT, Warszawa 2003.
T. Knowles, Zarządzanie hotelarstwem i gastronomią , PWE, Warszawa 2001. Zagadnienia Istota strategii marketingowych; Formułowanie i wybór strategii marketingowych; Makrootoczenie i otoczenie konkurencyjne; Potencjał i pozycja strategiczna przedsiębiorstwa; Strategie wobec konkurentów; Strategie wobec dostawców i pośredników; Strategie zależne od fazy rozwoju rynku; Strategie produktowo - rynkowe; Strategie komunikacji marketingowej; Strategie marki
Strategie cenowe; Strategie dystrybucji
Strategie marketingowe usług ISTOTA STRATEGII MARKETINGOWYCH Struktura, zakres i kształtowanie strategii marketingowych Strategia Pojęcie strategia jest uwarunkowane historycznie, a jego zakres przedmiotowy jest zmienny w czasie. Pierwotne znaczenie pochodzi ze starożytnej Grecji, gdzie utożsamiane było z dziedziną sztuki wojennej, mającej za zadanie przygotowanie i prowadzenie wielkich operacji militarnych, zaś celem zwycięstwo. Strategiem określano wówczas wodza armii Strategia to proces określania długofalowych celów i zamierzeń organizacji oraz przyjęcia kierunków działania, a także alokacji zasobów koniecznych dla zrealizowania tych celów (A. D. Chandler)
Strategia określa pozycje i relacje firmy/ organizacji w jej otoczeniu w sposób, który zapewni kontynuację sukcesu i ustrzeże od zaskoczeń (H. I. Ansoff)
Zmiany w otoczeniu są coraz szybsze i coraz trudniejsze do przewidzenia, stąd wynika istota - wzrastające znaczenie - strategicznego podejścia do zarządzania firmą.

(…)

… między rynkiem a produktem
strategię rozwoju produktu - przejawia się ona przez oferowanie na dotychczasowym rynku produktów nowych lub zmodernizowanych ale wciąż spełniających podstawowe przeznaczenie dla rynku,
strategię rozwoju rynku - charakteryzuje się tym, że przedsiębiorstwa oferują na rynku ten sam produkt, ale o innym przeznaczeniu i w różnych segmentach rynku,
strategię penetracji rynku - polega…
… wobec rynku
Strategia marketingowa obejmuje zbiór decyzji odnoszących się do sposobów postępowania w zakresie działań marketingowych, które umożliwiają realizację celów firmy. W zależności od przyjętej strategii rozwoju firmy oraz strategii konkurencji podejmowane są określone działania marketingowe zmierzające do jak najlepszego zaspokojenia potrzeb odbiorców poprzez stworzenie konkurencyjnej oferty…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz