Otoczenie konkurencyjne - omówienie zagadnienia

Nasza ocena:

5
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1057
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Otoczenie konkurencyjne - omówienie zagadnienia - strona 1 Otoczenie konkurencyjne - omówienie zagadnienia - strona 2 Otoczenie konkurencyjne - omówienie zagadnienia - strona 3

Fragment notatki:

ANALIZA OTOCZENIA KONKURENCYJNEGO KONKURENCJA zespół działań za pomocą których  uczestnicy rynku, dążąc do realizacji swych  interesów i osiągania zysków, przedstawiają  nabywcom korzystniejsze od innych firm  oferty zakupu bardziej atrakcyjnych  towarów i usług, sprzedawanych po  dogodniejszych cenach i przy silniej  oddziałującej promocji. T. Sztucki WARUNKI ISTNIENIA  KONKURENCJI: ─ działanie na danym rynku lub jego segmencie przynaj- mniej dwóch sprzedawców, ─ konflikt interesów pomiędzy sprzedawcami; cele, jakie  mogą osiągnąć poszczególni sprzedawcy zazębiają się, ─ sprzedawcy mogą konkurować ze sobą przy wykorzy- staniu poszczególnych instrumentów konkurencji, ─ sprzedawcy są „zmuszani” do konkurowania ze względu  na sprzeczność interesów oraz możliwość realizacji  zamierzonego celu w postaci pozyskania jak największej  grupy nabywców. FUNKCJE KONKURENCJI: sterownicza, dostosowawcza, alokacyjna, regulacyjna, innowacyjna. W Polsce walka konkurencyjna  przybiera następujące formy: 1. walka cenowa (która prowadzi do oszczędności w kosztach), 2. walka w sferze dystrybucji :  a) budowanie sieci dystrybucji o niekonwencjonalnych  kanałach, b) obsługa klientów (we właściwym miejscu, czasie,  po odpowiedniej cenie, ale również przez kompetentnych  i odpowiednich sprzedawców), 3. walka w zakresie promowania produktów (szczególnie  reklamowanie), 4. walka o jak najlepszy produkt (konkurowanie szczególnie  jego strukturą). Otoczenie konkurencyjne według  M.E. Portera siła przetargowa  nabywców Rywalizacja  wewnątrz sektora siła przetargowa  dostawców groźba pojawienia się  substytutów groźba pojawienia się  nowych konkurentów Wskaźniki służące do oceny siły  przetargowej dostawców i nabywców: stopień koncentracji sektora dostawcy w stosunku do sektora  odbiorcy, stopień uzależnienia jakości produktu finalnego od jakości  surowców lub komponentów niezbędnych do ich wytworzenia  nabywanych od dostawców, pozycja monopolistyczna lub quasi monopolistyczna  dostawców lub odbiorców, mierzona stopniem zróżnicowania  produktów, duży udział dostawcy w tworzeniu kosztów odbiorcy, koncentracja wymiany, która przejawia się w przypadku, gdy  firma ma do czynienia z jednym dostawcą lub jednym  odbiorcą, wysoki koszt zmiany dostawcy lub odbiorcy, możliwość integracji poziomej. BARIERY WEJŚCIA DO  SEKTORA : ekonomia skali, wysoki poziom technologiczny i jakościowy produk- tów; zablokowanie wejścia poprzez patenty, licencje,  atesty, doświadczenie, brak dostępu do kanałów dystrybucji dla nieznanych  i niesprawdzonych producentów, dyferencjacja produktu, nadająca mu szczególność,  specyfikę i unikalną markę,

(…)

…,
─ swobodne wejście na rynek i wyjście z niego,
─ ceny dla pojedynczej firmy są z góry określone,
i jest to cena maksymalna, jaką zaakceptują
konsumenci,
─ monopolizacja
wynika
ze
zróżnicowania
produktów:
zróżnicowanie
pozorne
lub
rzeczywiste,
─ przeważają formy konkurencji pozacenowej,
─ ograniczone możliwości osiągania korzyści skali
─ względnie elastyczna krzywa popytu.
OLIGOPOL
wejście na rynek…

średnich
Jeden
duży
polipol
oligopson
monopson
oligopol
oligopol
monopson
bilateralny ograniczony
monopol
monopol
monopol
ograniczony bilateralny
MODELE STRUKTUR RYNKU
Konkurencja doskonała.
Czysty monopol.
Konkurencja monopolistyczna.
Oligopol.
KONKURENCJA DOSKONAŁA
(POLIPOL)


Liczba konkurujących ze sobą firm i nabywców jest
bardzo duża. Sprzedający i kupujący są cenobiorcami,
muszą…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz