Stróża - strona 20

Epoka i jej konflikty ideowe

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Maria Zmierczak
 • Doktryny polityczno-prawne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 602

, bezpieczeństwo, stróż własności i podmiot gospodarczego obrotu - mądry władca nigdy nie będzie tyranem...

Dante Alighieri - Boska Komedia

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia literatury jidysz
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1057

Cerbera (nie tylko stróż, ale także symbol łakomstwa) strzegącego wejścia i dusze pokutujące za obżarstwo...

Platon- ćwiczenia

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia myśli politycznej
Pobrań: 119
Wyświetleń: 924

, którzy z podobnych racji chcieliby zagarnąć terytoria należące do niego. Otóż aby stróże państwa ze względu na tę...

Opracowanie postaci

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Janusz Justyński
 • Historia doktryn polityczno-prawnych
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1036

dla zaspokojenia wszystkich potrzeb ludzkich. Państwo to stróż bezpieczeństwa i pokoju między ludźmi, gwarant...

Pojęcie i zadanie patrologii

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr inż. Jerzy Duda
 • Patrologia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 567

” był w starożytności grecko-rzymskiej tytuł „Starsi” (presbyteroi, maiores). Ci uchodzili za stróżów starych...

Jeremy Bentham i jego koncepcja wolności

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Maria Zmierczak
 • Doktryny polityczno-prawne
Pobrań: 343
Wyświetleń: 1603

według niego ma być „nocnym stróżem” poglądy polityczne Benthama cechowały się redykalizmem - „prawodawca świata” - autor...

Platon, Sokrates-idee

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Andrzej Bednarz
 • Myśl polityczna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1008

Cnotom - rządy „stróżów doskonałych” Dwie drogi rządów filozofów 1) bezpośrednie oddanie władzy filozofom...