Stosunki produkcji - strona 8

Człowiek jako istota społeczna

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Socjologia
Pobrań: 294
Wyświetleń: 4522

społeczeństwa (zespole sił i stosunków produkcji) oraz o nadbudowie społeczeństwa (czyli o jego organizacji...

Socjologia wykłady

Pobrań: 14
Wyświetleń: 1701

określają w ogólny sposób charakter stosunków produkcji. Stosunki produkcji są stosunkami społecznymi...

Wykład - Reżim polityczny

 • Uniwersytet Warszawski
 • mgr Otto
 • Nauka o państwie
Pobrań: 91
Wyświetleń: 588

. Tak więc rewolucja społeczna jest wynikiem konfliktu między siłami wytwórczymi a stosunkami produkcji. Ad.2...

Popyt i podaż-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Elżbieta Hławacz-Pajdowska
 • Mikroekonomia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 637

obok stosunków wymiany obejmuje także stosunki produkcji tj. współzależności pomiędzy podmiotami...

Wykład - władza ekonomiczna

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Anna Midera
 • Socjologia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 525

o większym znaczeniu dla struktury społecznej jest władzą opartą na stosunkach produkcji”. Rola tej władzy...

Popyt i podaż

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Maria Roszyk
 • Mikroekonomia
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1225

obok stosunków wymiany obejmuje także stosunki produkcji tj. współzależności pomiędzy podmiotami...

Podaż, popyt

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1638

obok stosunków wymiany obejmuje także stosunki produkcji tj. współzależności pomiędzy podmiotami...