Statystyka matematyczna a opisowa - strona 14

Podstawy statystyki

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Jan Czajkowski
 • Statystyka
Pobrań: 1435
Wyświetleń: 4564

przez użytkownika służyć różnym celom, dlatego też wyróżnia się: STATYSTYKĘ OPISOWĄ, MATEMATYCZNĄ, EKONOMICZNĄ...

EKONOMETRIA - materiały z wykładu

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1253

uczestnictwa w przedmiocie wiedza z zakresu rachunku prawdopodobieństwa, statystyki opisowej (parametry opisowe...

Przedmiot demografii i zakres badań

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Katarzyna Kulczyńska
 • Demografia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 784

żołnierzy, pieniędzy) Według Francuza A. Landrego statystyka demograficzna pojawiła się w XVI w. (dżuma...

Lista poleceń 7: test χ2

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Manfred Mączyński
 • Statystyka matematyczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1106

Statystyka matematyczna Lista poleceń 7: test χ2 1. Wyrób wytwarzany jest za pomocą dwóch metod...

Ekonometria-wstęp

 • Ekonometria
Pobrań: 63
Wyświetleń: 952

, która wykorzystuje modele i sposoby wnioskowania statystyki matematycznej do analizy i opisu zjawisk ekonomicznych...

Test A-D z geografii gospodarczej

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Wojciech Portalski
 • Geografia gospodarcza
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1393

i politycznych Wskaźnikiem podstawowym statystyki regionalnej może być: liczba kobiet na 100 mężczyzn w Polsce...

Geografia - wykłady, dr Luchter

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Bogusław Luchter
 • Geografia regionalna świata
Pobrań: 791
Wyświetleń: 4249

- statystyka regionalna ma wielką rolę GUS - koordynuje to co się dzieje w kraju Urzędy wojewódzkie Powiaty...