Stary Testament - strona 16

Wstęp do kulturoznastwa

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr hab. Janusz Barański
 • Wstęp do kulturoznawstwa
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1001

sytuacji. w religii np ta logika nie obowiązuje, ktoś może być i dobry i zły (Jahwe w starym testamencie...

Historia państwa i prawa - wykład 1

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1015

na status społeczny, kary odzwierciedlające. Prawo hebrajskie. Przepisy prawne Starego Testamentu. Państwo...

Judaizm- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Religie świata
Pobrań: 189
Wyświetleń: 2324

. Biblia hebrajska (Stary Testament) (ok. 1000 przed Chr. do 100 po Chr.) jest podzielona na trzy części: T...

Początki prawa - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński
 • Rola prawa w kulturze średniowiecznej
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1484

, ani nie ma takiej regulacji, jest najstarszym kodeksem prawa Starego Testamentu. Do drugiej grupy należą prawa...

Określenia etyki

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1456

Boskim pozytywnym. Dzieli się ono na prawo Starego Testamentu i na prawo ewangeliczne, czyli Nowego...

Dzieje Palestyny od 40r. p.n.e. do 44 r.n.e.

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. dr hab. Franciszek Mickiewicz
 • Ewangelie synoptyczne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1757

, nawet, gdy cytat sformułowany jest inaczej niż w tekście hebrajskim Starego Testamentu i w Septuagincie...

Wykłady 2013 - Zarządzanie Projektami

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • prof. dr hab. Marek Wąsowicz
 • Zarządzanie projektami
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

Liczba krajów zrzeszonych w organizacji OPEC Liczba Ksiąg Starego Testamentu Długośd średnicy księżyca...

Sakramenty współczene - opis

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Hieronim Kaproń
 • Liturgika - sakramenty
Pobrań: 175
Wyświetleń: 2996

chrześcijańskiego wtajemniczenia leżą w rytualnych obmyciach w Starym Testamencie człowiek nie mógł brać udziału...