Starcza - strona 26

LUDZIE STARZY- pedagogika

  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  • Pedagogika
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1120

w konsekwencji procesy otępienia starczego. Adam Zych uważa geragogikę za dyscyplinę teoretyczną, empiryczną...

Osobowość człowieka

  • Psychologia
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1813

starzenia się, wieku senioralnego czy starczego. 2. Czynniki wpływające na kształtowanie się osobowości...

Psychiatria część 3

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • dr Jacek Olszewski
  • Podstawy psychiatrii i psychopatologii
Pobrań: 812
Wyświetleń: 3612

, występują w paranoi alkoholowej oraz psychozach starczych a czasem w schizofrenii. - urojenia...