Prezentacja- Społeczny wizerunek starości

Nasza ocena:

3
Pobrań: 448
Wyświetleń: 2100
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prezentacja- Społeczny wizerunek starości - strona 1 Prezentacja- Społeczny wizerunek starości - strona 2 Prezentacja- Społeczny wizerunek starości - strona 3

Fragment notatki:

Gagat Matuła. Notatka składa się z 9 stron.
SPOŁECZNY WIZERUNEK STAROŚCI Starzenie się i zachodzące zmiany z nim związane są naturalnym procesem w życiu każdego człowieka. Czas i przemijanie nieodłącznie towarzyszą istnieniu i nikt nie może ich uniknąć. Człowiek od poczęcia aż do śmierci nieustannie zmienia się w sensie psychologicznym ,fizycznym a także kulturowym. W ciągu ostatnich dziesięcioleci nastąpił dynamiczny rozwój wiedzy medycznej oraz poprawiły się ogólne warunki życia, co sprawiło iż średnia długość życia uległa znacznemu wydłużeniu. Skutkiem tego jest fakt, że osoby w starszym wieku stanowią coraz większy odsetek populacji krajów Europy Zachodniej a także Polski. Spotykamy się z pojęciem globalizacji starości,” ..o czym świadczy fakt, że co 10 mieszkaniec ziemi ma powyżej 65 lat…”(N. Pikuła, 2011, s.7). Niepokojące stają się rokowania w tej dziedzinie, ponieważ odsetek ludzi starych stale rośnie. N. Pikuła, 2011, s.7-11), (S. Steuden, 2005, 9-10).
Starzenie się niesie za sobą wiele konsekwencji zdrowotnych i zmian biologicznych zachodzących w organizmie człowieka, takie jak np.: obniżona sprawność fizyczna, wielochorobowość, szczególna podatność na choroby chroniczne, zmęczenie, atrofia tkanek czy stopniowa utrata kontroli nad podstawowymi procesami fizjologicznymi. Starzenie się organizmu pociąga za sobą wiele zmian w fizjonomii i wyglądzie człowieka , jak np. pojawienie się siwych włosów, zmarszczek, plam starczych, pochylenie postawy ciała czy też drżenie rąk. Przemiany fizyczne charakterystyczne dla procesu starzenia mają duży wpływ na psychologiczny wymiar życia jednostki, jej samoakceptację i samopoczucie. Mają także ogromne znaczenie symboliczne, określające pozycję osób starszych w obrębie zbiorowości i wyznaczające ich społeczną tożsamość. N. Pikuła, 2011, s.11-12, ) Jakość i treść kulturowych oraz społecznych przekazów na temat starości czy starzejącego się ciała w dużym stopniu rzutują nie tylko na stosunek przedstawicieli innych grup wiekowych do osób starszych i akceptację własnego starzenia się, ale mogą także mieć znaczące konsekwencje dla tego w jaki sposób osoby starsze postrzegają siebie i własne ciało.(Z. Szarota, 2004 s.38), „„Seniorzy”- To miano rezerwują demografowie dla ludzi powyżej sześćdziesiątki. Świat czeka wielka zmiana demograficzna. W ciągu trzydziestu lat trzykrotnie wzrośnie liczba osób starszych.” (Z. Szarota, 2004, s.5) Badacze przewidują, że w najbliższej przyszłości proporcje między ludnością w wieku produkcyjnym i nieprodukcyjnym zostaną poważnie zachwiane. Osoby, które ukończyły 60 rok życia, będą stanowiły blisko 20% ogółu ludzkości. To oznacza, że liczba osób starszych przekroczy liczbę dzieci poniżej 15 roku życia i wyniesie w przybliżeniu 2 miliardy. (Z. Szarota, 2004, s.5) Człowiek może przybierać różne postawy wobec starości. Stosunek społeczeństw do starości jest głęboko związany z tym, jak postrzegają one istotę życia człowieka i dziejów. Starzy ludzie doznają wielu krzywd powodu zmniejszonych umiejętności przystosowawczych do nieustannie zmieniającego się społeczeństwa a także niezdolności do pokonywania barier kulturowych i socjoekonomicznych. Przestrzeganie praw jakie dotyczą ludzi w podeszłym wieku jest często nieprawidłowe co powoduje, że liczni spośród nich nie mają dostępu do podstawowych dóbr. (Z. Szarota, 2004, s. 5-6)

(…)

…. Dzięgielewska„ Podstawy Gerontologii Społecznej”, Warszawa 2006 s. 10- 17
S. Steuden „Psychologia starzenia się i starości” PWN Warszawa 2011 , 131-136
Z. Szarota „Gerontologia społeczna i oświatowa, zarys problematyki” Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej Kraków, s. 4-36
N. Pikuła „Gerontologia dla pracowników socjalnych” Wydawnictwo Wam Kraków 2011, s. 7-16
A. Błachnio „Pytanie o jakość życia…
… neuroprzekaźników i zwyrodnień włókienkowych czego skutkiem jest choroba Alzheimera. W aspekcie społecznym starość to stadium życia, w którym często następuje utrata autonomii i wzrasta potrzeba opieki społecznej. Aspekt duchowy obejmuje większą wrażliwość osób starszych na sprawy duchowe, znaczący rozwój wiary, poświęcanie większości czasu na modlitwę i refleksję, pobożność oraz chęć czynienia dobra. (N. Pikuła…
…, psychologii, medycyny, socjologii i tp. Jednak szczegółowymi badaniami tego okresu zajmuje się gerontologia. (N. Pikuła, 2011, s.8) Pojecie „gerontologia” to „ …w wąskim znaczeniu to nauka o starzeniu się i starości człowieka. Pochodzi od dwóch greckich słów: geron - starzec, logos- nauka, słowo.” W szerszej definicji gerontologia jest nauką, która dąży do poznania złożonej istoty starości w biologicznym, psychicznym i społecznym wymiarze.”.( B. Szatur-Jaworska, P. Błędowski, M. Dzięgielewska, 2006 s. 4-9) . (N. Pikuła, 2011, s.11) Zajmuje się analizą, różnych procesów składających się na starzenie się człowieka, poszukiwaniem przyczyn tych procesów a także ich wpływu na życie jednostki i społeczeństwo. Gerontologia jest dzielona na bardziej szczegółowe działy tj.: Gerontologia doświadczalna, która należy…
… wyborczych lub też ustalenie przez prawo cywilne granicy wiekowej dla osób wstępujących w związek małżeński. (B. Szatur-Jaworska, P. Błędowski, M. Dzięgielewska, 2006 s. 37).
Rzymski pisarz Cyceron (106-43 p.n.e.) w traktacie Katon starszy o starości , zajmował się analizą przyczyn negatywnych nastawień do starości ustami 84- letniego bohatera:
„Kiedy się zastanawiam nad starością, cztery widzę przyczyny…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz