Stan zagrożenia - strona 30

Komplet notatek z wiedzy o języku

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • dr Iwona Benenowska
 • Wiedza o języku
Pobrań: 504
Wyświetleń: 3059

...Na pozór kwestia wydaje się prosta: produkty operacji słowotwórczych (derywacyjnych) pomnażają słownik (np. domek, domownik, domostwo, psina), produkty operacji fleksyjnych (formy fleksyjne) stanowią doraź­nie tworzone człony wypowiedzeń (domem, domownikowi, w domostwie, psiną). Trudność pows...

Gospodarka światowa - Pawlas Iwona

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Iwona Pawlas
 • Gospodarka Światowa
Pobrań: 609
Wyświetleń: 5481

import towarów co stanowi zagrożenie dla krajowych producentów Napływ kapitału powoduje (dla krajów...

Prawo bankowe

 • mgr Emilia Stola
 • Bankowość
Pobrań: 105
Wyświetleń: 924

. Pomoc jest udzielana na: usunięcie stanu zagrożenia wypłacalności banku, nabycie udziałów lub pakietu...

Opracowane pytania - Prawo

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1456

nie cierpiących zwłoki lub stanach zagrożenia, kieruje bieżącymi sprawami powiatu, reprezentuje powiat na zewnątrz...

Wykłady prawo międzynarodowe

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • dr Brodowski
 • Prawo międzynarodowe
Pobrań: 1092
Wyświetleń: 3199

26 czerwca 1945 r.) ale tylko i wyłącznie w trzech sytuacjach: w przypadku wojny, stanu zagrożenia...