Stan ustalony - strona 18

Anglia (IX - poł. XVII w.)

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • mgr Z. Filipiak
 • Historia prawa powszechnego
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1288

rycerzy z każdego) i miast w Radzie zwołanej w 1265 reprezentacja 3 stanów. Ustalenie nazwy Parlament. XIV...

Pismo klinowe

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Polityka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1043

. Jest jednak wiele znaków których obrazkowego rodowodu nie potrafimy wytłumaczyć nawet wtedy gdy jesteśmy w stanie ustalić...

Teoria Obwodów - Lekcja 1

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1498

rozpływu pr dów i rozkładu napi obwodu w stanie ustalonym i nieustalonym. Przyjmuje si , e no nikami...

Zarządzanie strategiczne

 • Zarządzanie informacjami
Pobrań: 28
Wyświetleń: 826

wewnętrzne przed powstaniem sytuacji ryzyka. Kolejny instrument zarządzania strategicznego stanowi ustalenie...

Opracowanie - określenie trwałości implantów

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Egzamin inżynierski
Pobrań: 140
Wyświetleń: 847

  1       Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie  Wydział InŜynierii Materiałowej i Ceramiki  Katedra Biomateriałów            PRACA DOKTORSKA              Patrycja Rosół            OKRE Ś LENIE TRWAŁO Ś CI IMPLANTÓW Z KOMPOZYTÓW POLIMEROWYCH                                ...

Układ regulacji-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr hab. inż. Jan Syposz
 • Podstawy automatyki
Pobrań: 147
Wyświetleń: 973

na analizie dwóch stanów układu regulacji: - stanu przejściowego (dokładność dynamiczna) - stanu ustalonego...

Ściąga

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
Pobrań: 154
Wyświetleń: 2114

jest to zależność sygnału wyjściowego od wejściowego (istotna właściwość obiektu w stanie ustalonym...

Elektronika

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1946

szeregowych jest występowanie stanów nieustalonych, spowodowanych skończonym czasem propagacji sygnału...

Wykłady z mechaniki - dynamika

 • Politechnika Śląska
 • dr inż. Zbigniew Lipski
 • Mechanika budowli
Pobrań: 203
Wyświetleń: 3710

bezpośrednia analiza drgań Stosowana jest ona dla stanu ustalonego układu pracującego poza strefą rezonansu...