Stan ustalony - strona 10

Automaty

  • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
  • Automatyka
Pobrań: 301
Wyświetleń: 3654

są w stanie ustalonym. Stan ustalony występuje wtedy, gdy zarówno wielkość wejściowa x , jak i wyjściowa y...

Charakterystyki czasowe-opracowanie

  • Politechnika Wrocławska
  • dr hab. inż. Jan Syposz
  • Podstawy automatyki
Pobrań: 189
Wyświetleń: 791

powinien się znajdować w stanie ustalonym. Wybór wartości skoku zależy od intensywności istniejących w czasie pomiaru...

Teoria egzogenicznego wzrostu

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • dr hab. Barbara Zbroińska
  • Makroekonomia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 700

ścieżki wzrostu, nie podnosząc długofalowej stopy wzrostu a tylko stopę przejścia do nowego stanu...

Własćiwości użytkowe - omówienie

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Automatyka
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1036

) a wielkością regulowaną y(t) w stanie ustalonym. Współczynnik przeregulowania κ to iloraz największej wartości...