Stan stacjonarny - strona 8

Nawiewniki, wywiewniki - wykład

 • Politechnika Wrocławska
 • dr hab. inż. Edward Maksymilian Przydróżny
 • Wentylacja i klimatyzacja
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1022

czyli albo mówimy o okresie zimowym albo o max natężeniu promieniowania słonecznego. Analiza stanu stacjonarnego...

Teoria do ćwiczeń

 • Politechnika Gdańska
 • Chemia Fizyczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 917

termodyn.bodźców. Stany niestacjonarne x-zmienne w czasie -> y-zm.w.cz. -> σ- zm.w.cz. Stany stacjonarne x-stałe...

Zadania z rozwiązaniami

 • Politechnika Gdańska
 • Machanika kwantowa
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1106

(x, t) odpowiadających dwóm pierwszym stanom stacjonarnym cząstki w studni potencjału (patrz zadanie...

Kolonializm - omówienie pojęcia

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Paweł Majewski
 • Antropologia kultury
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1099

, bo wtedy musiało dojść do zderzenia się różnych systemów społecznych. Do klasy stanów stacjonarnych Kieniewicz...

Sacharoza - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. nzw. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 42
Wyświetleń: 819

reakcja jest reakcją drugorzędową. Posługując się jednak modelem stanu stacjonarnego można przy pewnych...

Enzymologia - podstawowe zagadnienia

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Marzanna Paździoch-Czochra
 • Enzymologia
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1365

substratu wielokrotnie wyższe niż stężenie molowe enzymu, utrzymuje się tzw. stan stacjonarny - stałe...