Nawiewniki, wywiewniki - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1022
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Nawiewniki, wywiewniki - wykład - strona 1 Nawiewniki, wywiewniki - wykład - strona 2 Nawiewniki, wywiewniki - wykład - strona 3

Fragment notatki:

NAWIEWNIKI WYWIEWNIKI
Nawiewniki uzbrojone otwory nawiewne, obudowy wylotów dające możliwość formowania, kierowania strumienia pow zazwyczaj składową częścią obudowy są łopatki kierujące proste lub pierścieniowe, mogą być również w postaci dysz, talerzy, płyt perforowanych.
Wywiewniki uzbrojone otwory wywiewne
Nawiewniki ze względu na przeznaczenie
1strumieniowe
2wyporowe
3źródłowe
ad1 stosujemy w wentylacji mieszającej, służą do nawiewu burzliwych strug pow
ad2 służą do laminarnego nawiewu pow przy wentylacji wyporowej
ad3 do laminarnego wprowadzania pow odmiana wentylacji wyporowej mają zastosowanie w went źródłowej
Ze względu na sposób nawiewania pow
Punktowe mają otwór w kształcie kołowym, prostokątnym, kwadratowym
Liniowe otwór szczelinowy
Ze względu na usytuowanie:
Ścienne wypływ pow jest w kierunku _I_ do ściany
Sufitowe wypływ pow II do sufitu
Podokienne usytuowane przy parapetach
Podłogowe wypływ pow ma charakter wirowy. Ich konstrukcja zabezpiecza przed dostawaniem się zanieczyszczeń do kanałów
Nawiewniki strumieniowe
1kratki nawiewne
-z kierownicami równoległymi
-z kierownicami (łopatkami) rozbieżnymi
2przewody równomiernego wydatku pow
-przewody z bocznymi szczelinami
-przewody perforowane
3dysze
4anemostaty
5nawiewniki wirowe
6nawiewniki ekranowane
7nawiewniki talerzowe
8nawiewniki szczelinowe
9stropy perforowane
1,2,3 grupa nawiewników ściennych
4-9 nawiewniki sufitowe
Najbardziej typowym nawiewnikiem jest kratka nawiewna z łopatkami ustawionymi8 równolegle, montowana jest w ścianie
Montaż w ścianie w otwór (najczęściej prostokątny wprowadzamy kratkę)
Trzeba dążyć do tego aby było urządzenie regulujące przepływ -przepustnice.
Zabudowa w przewodzie
Możemy kratkę zabudować w ścianie przewodu, trzeba zapewnić równomierny napływ pow- wybierając kratkę. Możemy dobierać urządzenia regulujące napływ pow na kratki. Ta zasada dotyczy kratek zamontowanych w przewodzie.
Jeśli nie zamontujemy żadnego urządzenia nakierowującego przepływ to strumień będzie nam się odchylał i powstaje nam podciśnienie.
Wydajność kratki będzie zafałszowana konsekwencją tego jest trudność wyregulowania ilości pow napływającego. Kratki stosujemy gdy mamy do czynienia z przeciętnymi zasięgami (5-10m)


(…)

… albo zmieniać wysokość albo zmieniać przekrój. W miarę jak spada prędkość w kanale ciśnienie statyczne rośnie. Wynika to z równania Bernouliego dla strugi
pst+ρV2/2=const
Przewody perforowane
Kanały powietrzne z naperforowanymi otworami służą do nawiewu na bardzo krótkie zasięgi (do 2 m) stosujemy je do nawiewania pow ze strefy p l. Stopień perforacji Stosunek powierzchni otworów do powierzchni całkowitej 1-2…
… gdzie się pali wywiew u góry
6.Zalecane prędkości:
-prędkość w otworze nawiewnym:
~sale koncertowe i teatry 3-4 m/s
~szpitale 4m/s
~audytoria biura kina do 5
~restauracje kawiarnie domy towarowe do 7
~ hale przemysłowe do7
~nawiewniki w s p l 1-2
-prędkość w otworze wywiewnym
~poza strefą p l <4
~w strefie <2-3
~otwory wyrównawcze w ściankach działowych <1
Wywiewniki nie różnią się niczym od nawiewników. Dowolnie wykonane otwory, ich zasięg jest ograniczony. Sposób wykonania nawiewników nie ma wpływu na ruch pow w pom.
WYKRES T-TZ
Analizę pracy urządzenia wykonujemy na warunkach obliczeniowych w ekstremalnych warunkach czyli albo mówimy o okresie zimowym albo o max natężeniu promieniowania słonecznego. Analiza stanu stacjonarnego (parametry jakościowe w szczególności temp się nie zmienia) W pom…
… perforowany i w yniku wytworzenia nadciśnienia pow przedostaje się otworami w stropie do pom
Stopień perforacji 1-2%, prędkość nawiewu V=H-1 (H-wys s p l) średnice otworów 5-10mm.
Stropy całkowicie perforowane stosowane są niechętnie mogą wytwarzać przeciągi
Częściowo ułożone w szachownicę, naprzemiennie układamy perforację
Nawiewniki wyporowe:
1ścienne wentylacja góra dół
2podłogowe w dół góra
Chcemy…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz