Organizacja wymiany ciepła w pomieszczeniach - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 567
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Organizacja wymiany ciepła w pomieszczeniach - wykład - strona 1 Organizacja wymiany ciepła w pomieszczeniach - wykład - strona 2 Organizacja wymiany ciepła w pomieszczeniach - wykład - strona 3

Fragment notatki:

ORGANIZACJA WYMIANY CIEPŁA W POMIESZCZENIACH RUCH POWIETRZA
Ilość pow wentylującego
V=k/Δx
k- ilość emitowanych zanieczyszczeń
Δx- przyrost stęż zanieczyszczeń w pom
Mając taką ilość pow gwarantujemy to że w pom nie przekroczymy dopuszczalnej wartości zanieczyszczeń w strefie przebywania ludzi.
POM DO KTÓREGO NAWIEWAMY POW KTÓRE JEST SILNIE MIESZANE POTEM JE WYWIEWAMY.
Xp-stęż w strefie przebywania ludzi
k- emisja zanieczyszczeń
x2=x1+Δx=xdop
xp=x2
NAWIEW I WYWIEW BEZ MIESZANIA
x2=x1+Δx=xdop
xpx2
Mamy tu niejednorodne stęż. Jest to niejednorodny ruch pow i dlatego xpxdop
Mamy warunki stacjonarne w obu przypadkach.
Doprowadzenie obliczeniowej ilości pow wentylującego nie jest jedynym warunkiem do zapewnienia utrzymania dopuszczalnych stężeń w pom potrzebne jest również zapewnienie właściwego ruchu pow w pom i organizacja wymiany pow w pom
Rozkład zanieczyszczeń w funkcji wysokości
II Dopuszczalne stęż zanieczyszczeń osiągamy w lini od nawiewu do wywiewu. W strefie przebywania ludzi nie ma ruchu pow.
Organizacja wymiany pow w pom polega na zapewnieniu dwuch elementów:
1.określenie charakteru ruchu pow w pom: określenie kierunku, prędkości, burzliwości strumienia pow nawiewanego
2.ustalenie położenia otworów nawiewnych i wywiewnych
ad1. Zapewnia nam racjonalny sposób wentylowania- osiągnięcie celu przy najmniejszych kosztach
ad2. Właściwe przewietrzenie strefy przebywania ludzi przez co osiągamy wymaganą świerzość pow oraz komfort cieplny
Ze względu na charakter ruchu po w pom wentylację dzielimy -mieszającą
-wyporową
~żródłowa
Podział odnosi się do rodzaju organizacji ruchu pow
MIESZAJĄCA burzliwa intensywny nawiew pow do pom. Najczęściej się go stosuje. Dążymy do tego aby pow nawiewane intensywnie mieszało się z pow pom i w ten sposób rozcieńczało stęż zanieczyszczeń w pom. Uzyskujemy tą drogą w miarę jednorodne stęż zanieczyszczeń.
Tego typu wentylację realizujemy poprzez nawiew pow za pomocą typowych nawiewników (punktowe i liniowe). Ten rodzaj wentylacji zalecany jest gdy stęż zanieczyszczeń jest stosunkowo nieduże. Jest on stosunkowo prosty i niedrogi do zrealizowania. W typowych pom jest wystarczający
Parametry charakterystyczne V nawiewu 3-10m/s
Δt między pow naw a pow strefy p l =10-12K
Wysokość nawiewu 2,5-15m
Ten system wentylacji najczęściej stosowany jest w pom bytowych gdzie zależy nam na zrealizowaniu komfortu cieplnego
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz