Rodzaje wentylacji-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1015
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rodzaje wentylacji-opracowanie - strona 1 Rodzaje wentylacji-opracowanie - strona 2 Rodzaje wentylacji-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

4 Rodzaje wentylacji
4.1
wentylacja naturalna
wentylacja zachodząca wskutek działania naturalnych sił przyrody tj. sił wyporu termicznego ;siły naporu wiatru
4.2
wentylacja grawitacyjna
wentylacja naturalna spowodowana przez różnicę gęstości powietrza na zewnątrz i wewnątrz pomieszczenia
aeracja
wentylacja naturalna i z dodatkowym wykorzystaniem elementów wspomagających i otworów o obliczonej i regulowanej powierzchni
4.4
infiltracja powietrza
napływ powietrza do pomieszczenia przez nieszczelności w przegrodach budowlanych
4.5
eksfiltracja powietrza
wypływ powietrza z pomieszczenia przez nieszczelności w przegrodach budowlanych
4.6
wentylacja mechaniczna wentylacja będąca wynikiem działania urządzeń mechanicznych lub strumieniowych, wprawiająca powietrze w ruch
4.7
wentylacja ogólna
wentylacja polegająca na wymianie powietrza w całym pomieszczeniu,
4.8
wentylacja strumieniowa
system nawiewu powietrza za pomocą burzliwych strumieni, które przekazuj ąc energię cząsteczkom powietrza w pomieszczeniu, wzbudzają wtórne ruchy powietrza i przyczyniają się do wymieszania powietrza nawiewanego z powietrzem w pomieszczeniu
4.9
wentylacja rozcieńczająca
sposób rozdziału powietrza w pomieszczeniu polegający na wymieszaniu powietrza nawiewanego z powietrzem wewnętrznym wynikiem czego jest uśrednienie i obniżenie stężeń zanieczyszczeń powietrza w przestrzeni wentylowanej lub klimatyzowanej
4.10
wentylacja wyporowa
system wprowadzania powietrza do pomieszczenia. w którym powietrze nawiewane charakteryzując się przepływem laminarnym lub słaboburzliwym, wypiera bez mieszania powietrze znajdujące się w pomieszczeniu i który dotyczy przepływu powietrza przez cały przekrój (w płaszczyźnie pionowej lub poziomej) pomieszczenia lub obudowy, ale w interpretacji praktycznej dotyczy także tylko strefy przebywania ludzi lub jej części
4.11
wentylacja przemieszczająca
sposób rozdziału powietrza w pomieszczeniu polegający na wprowadzaniu powietrza nawiewanego bezpośrednio do strefy przebywania ludzi i na wykorzystaniu tłokowego działania napływaj ącego powietrza do wypierania powietrza zanieczyszczonego, wynikiem czego jest utrzymywanie małych stężeń zanieczyszczeń powietrza w tej strefie
4.12
wentylacja miejscowa
wentylacja polegająca na wymianie powietrza w określonej przestrzeni w pomieszczeniu, w obrębie stanowiska pracy lub urządzenia technologicznego
4.13
wywiew miejscowy
odciąganie zanieczyszczonego powietrza z miejsca powstawania lub wydzielania się zanieczyszczeń
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz