Organizacja ruchu powietrza w pomieszczeniach wentylowanych-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 623
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Organizacja ruchu powietrza w pomieszczeniach wentylowanych-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

14. Organizacja ruchu powietrza w pomieszczeniach wentylowanych
Przed przystąpieniem do opracowania koncepcji rozdziału powietrza należy zapoznać się z przeznaczeniem pomieszczeń i jego charakterystycznymi cechami(architektoniczne, budowlane, procesy technologiczne).
W przypadku, gdy temperatura powietrza nawiewanego jest wyższa niż temp. powietrza w pomieszczeniu, wówczas prędkości powietrza w strefie przebywania ludzi są przeważnie małe, natomiast mogą wystąpić uwarstwienia temperatur co prowadzi do powstania znacznych różnic temperatur powietrza miedzy podłogą a sufitem. Jeżeli powietrze nawiewane ma nizsza temperature od powietrza w pomieszczeniu , problem się odwraca, mogą powstać duże prędkości w strefie przebywania ludzi, co pociąga za sobą powstawanie wrażenia przeciągu.
Na prawidłowe usytułowanie wylotów nawiewnych i wywiewnych wywiera wpływ szereg czynników t.j. kształt pomieszczenia, jego wymiary, przeznaczenie, ilość pow. wentylacyjnego, różnica temperatur miedzy powietrzem nawiewanym, a powietrzem w pomieszczeniu, prędkość powietrza. Każde pomieszczenie będzie wymagało innego rozwiązania! Trzeba również pamiętać o wpływie zimnych i gorących powierzchni, a zwłaszcza okien.
Rozróżnia się trzy sposoby przepływu powietrza: góra-góra, dół-góra, góra-dół. ( WEDŁUG WYKŁADÓW Z WENTYLACJI PRZEMYSŁOWEJ JEST TAKŻE DÓŁ-DÓŁ, STOSOWANY WYJĄTKOWO W PRZEMYŚLE GDZIE SKUPAI SIĘ DUŻO LUDZI)
dół-dół
Najczęściej stosowany jest z góry na dół: należy zwrócić uwagę na rodzaj wykończenia stropu, który może mieć wpływ na przebieg strumienia powietrza. Przeanalizowany dobór nawiewników! Dotyczy to głównie zasięgu strumienia,temp. i prędkości w końcowej fazie(strefa przebywania ludzi). Przepływ z dołu do góry które może powodować trudności zwłaszcza przy nawiewie powietrza zimnego. Stosuję się go przeważnie przy ogrzewaniu powietrznym niezbyt wysokich pomieszczeń. Prędkość wypływu powietrza musi być odpowiednio mała. Przepływ z góry do góry, tak samo jak przepływ z góry na dół, jest chętnie stosowany, ponieważ przy właściwym doborze nawiewników zapewnia dobre przewietrzanie pomieszczeń.
W budownictwie przemysłowym wyżej wymienione kierunki nie zawsze znajdują zastosowanie. Optymalny kierunek przepływu powietrza w pomieszczeniu przemysłowym powinna określać zasada: NAWIEW DO STREFY NAJMNIEJ ZANIECZYSZCZONEJ A WYWIEW ZE STREFY O NAJWIEKSZEJ KONCENTRACJI ZANIECZYSZCZEŃ. Dotyczy to przede wszystkim pomieszczeń zanieczyszczonych gazami i parami. W pomieszczeniach, w których występują znaczne zyski ciepła, należy wyloty powietrza nawiewanego umieszczać w strefie pracy, a wywiew u góry. W pomieszczeniach, w których występują znaczne zyski wilgoci, należy wyloty pow. naw. umieszczać w dwóch poziomach: w strefie pracy i u góry, przy czym górne wyloty są przeznaczone do nawiewania powietrza o wyższej temperaturze dla zwalczania skraplania się pary wodnej na stropie. Wywiew z reguły u góry. Szczególnym przypadkiem wprowadzania powietrza bezpośrednio do strefy pracy jest stosowanie nawiewów miejscowych.


(…)

… dla zwalczania skraplania się pary wodnej na stropie. Wywiew z reguły u góry. Szczególnym przypadkiem wprowadzania powietrza bezpośrednio do strefy pracy jest stosowanie nawiewów miejscowych.
Malicki M. Wentylacja i Klimatyzacja oraz wykłady z wentylacji przemysłowej ( polecam tamte notatki jest, krócej ale ogólniej i tylko o przemyśle)

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz