Stan natury - strona 6

Monteskiusz - O duchu praw

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Filozofia dziejów
Pobrań: 413
Wyświetleń: 2030

się, absolutyzowania) / inaczej Hobbes, Rousseau: władza powinna być nie podzielna/; Monteskiusz mówi o stanie natury...

JOHN LOCKE-poglądy

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Andrzej Bednarz
 • Myśl polityczna
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1232

konstytucyjnej. Głównym teoretykiem nowego ustroju Anglii był John Locke. Stan natury - okres powszechnej...

John Locke- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia myśli politycznej
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1274

, teorię umowy społecznej czy przeświadczenie o istnieniu stanu natury. Trzeba jednak koniecznie dodać...

Hobbes

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Maria Zmierczak
 • Współczesne doktryny polityczno-prawne
Pobrań: 294
Wyświetleń: 2471

z mackami, ściągającego wszystko, co napotka, w swoją stronę). poglądy Hobbesa: natura ludzka. Stan natury...

Marsyliusz i Locke

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Maria Zmierczak
 • Współczesne doktryny polityczno-prawne
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1631

ktoś) Locke uważał, że ludzie w stanie natury nie byli jeszcze zdemoralizowani; pierwotny człowiek był istotą...

Historia doktryn polityczno-prawnych.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Janusz Justyński
 • Historia doktryn polityczno-prawnych
Pobrań: 553
Wyświetleń: 1274

Protagorasa. Pierwotnie Protagoras uważał, że ludzie żyli w stanie natury, w izolacji. Siły natury (kataklizmy...

Wykład - poglądy Hobbesa - 2sem

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Istota bezpieczeństwa narodowego
Pobrań: 35
Wyświetleń: 700

. Najgorszy jest jednak stan natury, permanentnej wojny - gorszy niż okrutna władza. Ludzie zaopatrzeni...