Stała gazowa - strona 20

Potencjometria - ćwiczenie 5

 • Politechnika Śląska
 • Fizykochemiczne metody analiz
Pobrań: 35
Wyświetleń: 728

go równanie Nernsta: (2) gdzie: E - potencjał elektrody E0 - standardowy potencjał elektrodowy R - stała...

Podstawy chemii - wprowadzenie

 • Politechnika Śląska
 • Podstawy chemii fizycznej
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1512

- liczba moli gazu, V - objętość gazu, p - ciśnienie gazu (1,013·105 Pa), R - stała gazowa (8,314 J·mol-1...

Termodynamika

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Fizyka
Pobrań: 77
Wyświetleń: 910

wyrażająca objętość zajmowaną przez cząsteczki V - objętość gazu R - stała gazowa T - temperatura gazu Siły...

Atomowa spektroskopia emisyjna

 • Politechnika Gdańska
 • mgr Anna Krasińska
 • Chemia środowiska
Pobrań: 259
Wyświetleń: 2065

w analizowanej próbce ulegają jednocześnie rozkładowi i przekształceniu w atomy (lub jony) w stanie gazowym...

Kwadrupolowy spektrometr mas

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Technologia żywności
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1680

, że współczynnik aktywności jonów jest równy 1 E = E* 0,0591/z log(ox/red) gdzie: R - stała gazowa 8,314 J/Kmol T...

Ciepło i termodynamika

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Fizyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 651

Clapeyrona: Pv/T=const=c – stała gazowa zależna od masy i skł. chem. gazu i jednostek w jakich wyrażone...

Fizyka - ciepło i termodynamika

 • Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
 • Termodynamika
Pobrań: 35
Wyświetleń: 4235

od jakiś wartości x,y) Związek między wszystkimi parametrami podaje prawo Clapeyrona: Pv/T=const=c - stała gazowa...